Odnawialne źródła energii a pogodaEnergia geotermalna jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej w wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych i Islandii. Energia pływów morskich jest wykorzystywana głównie w Wielkiej Brytanii i Francji, choć istnieją propozycje rozszerzenia jej zastosowania w innych krajach, w tym w Kanadzie. Zasiewanie chmur jest stosowane w wielu krajach, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Hamowanie regeneracyjne jest stosowane w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Istnieje wiele technologii, które mogą nam pomóc w przejściu na czystszy, bardziej zrównoważony system energetyczny. Nie wystarczy jednak tylko opracować te technologie. Muszą one zostać wdrożone na dużą skalę, aby mieć znaczący wpływ na świat. Jest to wyzwanie, ale także szansa. Jeśli wystarczająco dużo ludzi zacznie korzystać z tych technologii, łatwiej będzie rządom uzasadnić inwestycje w nie. Dzięki temu przejście na energię odnawialną nastąpi jeszcze szybciej.

Cloud seeding

Modyfikacja pogody, bardziej znana jako zasiewanie chmur, to proces celowego zmieniania ilości lub rodzaju występujących opadów. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić, ale jednym z najbardziej powszechnych jest sztuczne zwiększanie opadów, które wykorzystuje samoloty do rozpraszania substancji chemicznych w celu stworzenia dodatkowych opadów.

Istnieją dowody na to, że modyfikacja pogody może być skuteczna. Wiele krajów stosuje ją od wielu lat, a każdego roku przeprowadza się wiele tysięcy operacji zasiewu chmur. Wciąż jednak trwa debata nad tym, jak bardzo jest ona skuteczna i czy warto ponosić jej koszty.

Biorąc pod uwagę niepewność co do jej skuteczności, jest mało prawdopodobne, że rządy poczynią znaczące inwestycje w rozszerzenie programów modyfikacji pogody w najbliższej przyszłości. Jednak może się to zmienić, jeśli nowe badania wykażą, że modyfikacja pogody może być skuteczna przy stosunkowo niskich kosztach.

Hamowanie regeneracyjne

Systemy hamowania regeneracyjnego wykorzystują pęd poruszającego się pojazdu do generowania energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana do zasilania pojazdu lub zmagazynowana w akumulatorze. Jest to podobne do sposobu, w jaki samochód hybrydowy wykorzystuje silnik jako generator do ładowania akumulatora.

Wszystkie samochody wykorzystują w pewnym stopniu hamowanie odzyskowe. Jednak w normalnych układach hamulcowych energia ta jest marnowana w postaci ciepła. W nowszych pojazdach hybrydowych i elektrycznych energia z układu hamulcowego jest przechowywana do późniejszego wykorzystania. Dzięki temu przez krótki czas pojazd może pracować wyłącznie na zasilaniu elektrycznym.

Chociaż systemy te stają się coraz bardziej powszechne w pojazdach hybrydowych i elektrycznych, mogą być stosowane we wszystkich pojazdach. Pomogłoby to zmniejszyć ilość energii zużywanej w transporcie i mogłoby pomóc w spowolnieniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych.