Do ŚDM w Panamie pozostało:

Młodzież i rodzina

 

CEL

Świętować radość z bycia powołanym do życia w rodzinie i do misji głoszenia Miłości Bożej w różnych środowiskach obecnych w świecie młodych ludzi.

 

ZNAK

Dzielenie się ikoną świętej rodziny.

 

MODLITWA ZA ŚDM 2019

 

ZROZUMIENIE

W latach 80’, Ruben Blades uchwycił w piosence Plastico, portret wartości rodzinnych i społecznych swojej epoki (jeśli prowadzący spotkanie uważa, że jest to konieczne, można odsłuchać utwór). Gdybyście mieli napisać tekst, który przedstawiłby wartości lub antywartości młodego człowieka i rodziny w dzisiejszych czasach, jak zatytułowalibyście piosenkę? Prowadzący może podzielić uczestników na trzy małe grupy, w których należy przedyskutować temat, a następnie każda z grup musi przedstawić swoją propozycję zapisując ją na kartkach, gazecie lub kartonie, tak aby każdy z uczestników mógł je przeczytać. (W celu nakierowania dyskusji, można podać przykład „Ekran” – fascynacja technologiami, które są nową formą komunikacji młodych ludzi, etc).

Młodość to okres przejściowy, etap formacji i przygotowania. Młodość to także czas pełen nowatorskich pomysłów, które mogą wywoływać przełomowe zmiany w życiu. W dzisiejszych czasach widzimy niejako dwa oblicza młodości: tej, która walczy o życie zgodne z wartościami, i tej, która popadła w przestępczość, handel narkotykami, prostytucję, alkoholizm – ogólnie rzecz ujmując, nałogi i dewiacje. Przyczyną tego smutnego oblicza młodości jest brak poczucia własnej tożsamości, brak szacunku do siebie samego, jako obrazu Bożego, ale także zanurzenie się w kulturze „łatwości”, gdzie pragnie się osiągnąć cel bez najmniejszego wysiłku, bez poszukiwania żadnego głębszego sensu w życiu. Wobec tych wszystkich zagrożeń, rola, którą odgrywa rodzina w okresie dojrzewania młodego człowieka jest pierwszoplanowa. Warto zatem zapytać samego siebie:

  • Co znaczy dla Ciebie rodzina?
  • Co się dzieje z nami - młodymi i naszymi rodzinami?
  • Jak oceniasz swoją relację z rodziną? Jakie masz relacje ze swoimi rodzicami?

 

DECYZJA

Następujące cytaty z Biblii należy rozdać uczestnikom na małych paskach papieru: Mt 1, 18-25; Mt 2, 13-23; Lc 2, 22-24; Lc 2, 39-52.

Papież Franciszek w swojej adhortacji Amoris Laetitia pisze:

«Z drugiej strony, ‘musimy również wziąć pod uwagę rosnące zagrożenie stwarzane przez wybujały indywidualizm, który wynaturza więzi rodzinne i doprowadza do traktowania każdego członka rodziny jako samotnej wyspy, sprawiając, że w niektórych przypadkach dominuje idea podmiotu, który tworzy się zgodnie z własnymi pragnieniami traktowanymi jako absolut». «Napięcia wywołane doprowadzoną do przesady indywidualistyczną kulturą posiadania i przyjemności rodzą w obrębie rodzin sytuacje nietolerancji i agresji». Chciałbym ponadto zwrócić uwagę na tempo współczesnego życia, stres, organizację życia społecznego i pracy, ponieważ są to czynniki kulturowe, które zagrażają możliwości trwałych decyzji. Równocześnie napotykamy zjawiska dwuznaczne. Na przykład ceniona jest taka personalizacja, która zwraca uwagę na autentyczność, zamiast na odtwarzanie nakazanych zachowań. Jest to wartość, która może promować różne zdolności i spontaniczność, ale źle ukierunkowana, może tworzyć postawy stałej nieufności, ucieczki od zobowiązań, zamknięcia się w wygodzie, arogancji. Wolność wyboru pozwala na planowanie swego życia i pielęgnowanie tego, co w nas najlepsze, ale jeśli nie ma szlachetnych celów i dyscypliny osobistej, przeradza się w niemożność wielkodusznego oddania siebie. Rzeczywiście, w wielu krajach, w których spada liczba małżeństw, coraz więcej osób decyduje się na życie w samotności lub na współżycie w konkubinacie.” (Amoris Laetitia 33)

W centrum poważnego kryzysu jedności rodziny utrudniającego młodym odbudowę poczucia jej znaczenia, miłość Boża na nowo wskazuje nam wzór miłości rodzinnej: Jezusa, Maryję i Józefa. Święta Rodzina mówi nam o tym wszystkim, czego głęboko pragnie każda rodzina – jedności. To ta niezwykła jedność panująca w Świętej Rodzinie pozwala, by każdy z jej członków żył pełnią miłości i oddania, a to sprawia, że każdy ich czyn przynosi chwałę Bogu i staje się jak kadzidło.

Związki wewnątrz rodziny kształtują pokrewieństwo odczuć, uczuć i dążeń, które wypływają przede wszystkim z wzajemnego szacunku osób. Jest ona wezwana do uczestnictwa w modlitwie i ofierze Chrystusa. Codzienna modlitwa i czytanie słowa Bożego umacniają w niej miłość. (Jan Paweł II, Katechizm Kościoła Katolickiego, n. 2205-6)

 

POROZMAWIAJMY

  • Jaki obraz ojca prezentuje św. Józef? Jaki obraz matki pokazuje nam Maryja? Jaki obraz dziecka pokazuje nam Jezus?
  • Czy uważasz, że rodzina jest potrzebna? Jakie niesie ze sobą wyzwania? Jakie wartości powinny być wzmocnione w rodzinie? Jak widzisz przyszłość swojej rodziny?
  • Jakie odczucia, postawy czy refleksje przyniósł Ci ten dzień?

 

DZIAŁANIE – Doświadczenia, aby móc iść dalej

Nadszedł czas, abyśmy wprowadzili w życie, to czym się dzisiaj tutaj dzieliliśmy, dlatego zapraszamy was teraz do tego, byście:

  • Dążyli do tego, aby rodzina jadła wspólnie posiłek przynajmniej raz w tygodniu
  • Zachęcali, aby w ciągu tygodnia nawiązywać dialog i dzielić się różnymi wrażeniami z członkami rodziny
  • Spędzali czas z dziadkami, poznawali historię poznania się Waszych rodziców.

 

ŚWIĘTOWANIE

 

Na zakończenie pomyślmy o Magnificat Maryi i na jego wzór spróbujmy ułożyć własne dziękczynienie, mówiące o doświadczeniu Boga w naszych rodzinach, opowiadające cuda, które Bóg uczynił w każdej z nich. W tym samym duchu wspólnie zaśpiewajmy Bendecid oh Señor la Familia (Błogosław o Panie rodziny):

Niech żadna rodzina nie zaczyna nic pochopnie.

Niech żadna rodzina nie rozpadnie się przez brak miłości.

Małżonkowie niech będą jedno ciałem i umysłem

i niech nic na świecie nie zniszczy domu marzyciela.

Aby żadna rodzina nie musiała szukać schronienia pod mostem

i niech nikt nie miesza się w życie w pokoju tych dwojga.

I żeby nikt nie spowodował, żeby żyli bez perspektyw

i oby mogli żyć bez obawy o to, co nadejdzie później.

Chór

Rodzina rozpocznie wspólne życie wiedząc po co i dokąd zmierza

i niech mężczyzna wyrazi wdzięczność z bycia ojcem.

Kobieta niech będzie niebem, czułością, uczuciem i ciepłem

i niech dzieci poznają siłę, jaką posiada miłość.

Błogosław o Panie rodziny, Amen.

Błogosław o Panie również i moją.

Niech mąż i żona mają siły, aby kochać bez kalkulowania

i niech nikt nie idzie spać bez szukania przebaczenia.

Niech w kołysce naucza się dzieci daru życia,

rodzina niech świętuje cud pocałunku i chleba.

Niech mąż i żona na kolanach rozmyślają o swoich dzieciach,

że dzięki nim odnajdują siły, aby trwać.

I że ich ozdobą, najjaśniejszą gwiazdą

będzie nadzieja pokoju i pewność miłowania.

Chór

 

Źródło:panama2019.pa/tłum.: K.C.

Gantry 5