Do ŚDM w Panamie pozostało:

WSPÓLNY DOM

GLOBALIZACJA SOLIDARNOŚCI

__________________________

Katecheza 4

CEL:

Budzić szacunek dla Wspólnego Domu i zaangażowanie w troskę o ekologię

MODLITWA ZA ŚDM 2019

ZNAK:

Plakat „Matki Ziemi”

GEST:

„Zdejmij buty, cała ziemia jest święta”

 

WIDZIEĆ

(Wysłuchaj uważnie spotkania św. Franciszka z Asyżu z „Matką Ziemią”: audycja ze strony REPAM, rozdział 1: http://redamazonica.org/multimedia/el-cuidado-de-la-casa-comun/)

HISTORIA Z ŻYCIA:

Pedro bardzo powoli schodzi ścieżką prowadzącą do jeziora, które od niepamiętnych czasów było kolebką największej różnorodności gatunków ptaków i roślin na tym obszarze. Spotyka się ze swoją sąsiadką Aleksandrą i dwójką jej synów – mają 7 i 10 lat, oraz wygłodniałym osłem, który ledwo sobie radzi z lekkim dobytkiem rodziny.

- Aleksandro, dokąd idziesz z takim smutkiem na twarzy?

- Wyprowadzamy się stąd. Tu już nie da się żyć, Pedro. Jeśli zostaniemy, czeka nas śmierć.

- Masz rację… Zanieczyścili rzeki i wysuszyli jezioro… Naszą piękną górę zmienili w pustynię. Mówią, że kopalnia i projekty wodne spowodują rozwój i dobrobyt w kraju, ale tylko zabijają ziemię, zatruwają rzeki, niszczą życie zwierząt i roślin. Nie ma już lasów, czystego powietrza. Widzisz gdzieś tu ptaki? Kwiaty?

- Właśnie, Pedro, zabrali nam życie. Nie mogę patrzeć na przygnębienie mojego męża. Sieje, sieje, sieje… i nie ma co zbierać. Nasza ziemia jest jałowa. Przez to jesteśmy zmuszeni do wyjazdu. Tu nie ma przyszłości.

Podzielmy się:

1 – Czy w świecie i społeczeństwie, w którym żyjesz, odczuwasz świadomość i wartość ekologii? Jak wygląda w praktyce?

2 – Jaką wartość ma Ziemia i jaki ma to wpływ na środowisko, przyrodę i ludzi?

3 – W jaki sposób budowa kopalni odkrywkowych, elektrowni wodnych i innych projektów rozwojowych zagraża społecznościom wiejskim w Panamie i na świecie? Czy te projekty są zgodne z ekologicznym sumieniem?

OCENIAĆ

Teksty pomocnicze

Księga Mądrości 11, 24: Miłujesz wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił.

Księga Jeremiasza 12, 4: Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona? Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem: Bóg nie widzi naszych dróg.

PAPIEŻ FRANCISZEK

Z encykliki Laudato Si:

Cały materialny wszechświat jest językiem miłości Boga, Jego bezgranicznej miłości względem nas. Gleba, woda, góry, wszystko jest wyrazem czułości Boga”(n. 84).

Wszystkie byty wszechświata, będąc stworzonymi przez tego samego Ojca, są zjednoczone niewidzialnymi więzami i tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny, wspaniałej komunii pobudzającej do świętego, serdecznego i pokornego szacunku” (n. 89).

Istnieją formy zanieczyszczeń, które codziennie wpływają na ludzi..., zanieczyszczenia powietrza..., wdychanie spalin pochodzących z paliw używanych do celów kuchennych czy ogrzewania. Dołącza się do tego zanieczyszczenie wyrządzające szkody wszystkim, spowodowane transportem, spalinami przemysłowymi, magazynowaniem substancji przyczyniających się do zakwaszania gleby i wody, nawozami, środkami owadobójczymi i grzybobójczymi, pestycydami i ogólnie używanymi w rolnictwie środkami chemicznymi... Co roku wytwarzane są setki milionów ton śmieci, z których wiele nie ulega biodegradacji: odpady domowe i komercyjne, odpady rozbiórkowe, medyczne, odpady elektroniczne i przemysłowe, odpady bardzo toksyczne i radioaktywne. Nasz dom, Ziemia, zdaje się stawać coraz bardziej ogromnym składem nieczystości” (n. 20-21).

Nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci” (n. 53).

Proces degradacji środowiska ludzkiego i środowiska przyrodniczego zachodzi jednocześnie i nie poradzimy sobie z degradacją środowiska naturalnego, jeśli nie zwrócimy uwagi na przyczyny związane z degradacją człowieka i społeczeństwa. W istocie degradacja środowiska i degradacja społeczeństwa wyrządzają szczególną szkodę najsłabszym mieszkańcom planety: «Zarówno wspólne doświadczenia życia codziennego, jak badania naukowe wskazują, że najpoważniejsze skutki wszystkich przestępstw przeciwko środowisku znoszą ludzie najubożsi»” (n. 48).

Obecny moment historii jest więc wyzwaniem dla nadchodzących pokoleń: Troska o Ziemię jest troską o wszystkie wspólne dobra i możliwości potrzebne do życia, a które ona darmowo oferuje wszystkim istotom żywym - nasiona, powietrze, wodę, klimat, itd. Nie można tymi dobrami handlować. Nie można ich prywatyzować, ani traktować jako okazji do zysku, ponieważ należą do całej ludzkości… Warto tu wspomnieć fragment mowy wodza Seattle do prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina Pierce’a (1854): „Musicie uczyć swoje dzieci, że ziemia pod ich stopami to popiół naszych ojców. I ażeby one ten kraj szanowały, to opowiedzcie im, że Ziemia ta wypełniona jest duchami naszych przodków. Uczcie wasze dzieci tego, czego my uczymy nasze dzieci: Ziemia jest naszą Matką – co Ziemi dolega, dolega także synom Ziemi. Kiedy ludzie plują na Ziemię, to tak jakby się sami opluwali”.

DZIAŁAĆ

Aby żyć bardziej

 • Mieć świadomość, że ziemia nie jest narzędziem konsumpcji, ale „Matką Ziemią”, która nas żywi, podtrzymuje i przyjmuje nasze ciała na koniec cyklu naszego życia.

 • Ziemia jest pierwszym świętym miejscem, w które zstępuje Bóg.

 • Poszukać w Internecie i posłucha

 • audycji radowych „Laudato Si”, na temat troski o Wspólny Dom.

 • Uczestniczyć w spotkaniach grup i organizacji zainteresowanych środowiskiem i ochroną przyrody.

 • Niektóre z rdzennych grup etnicznych mają piękny zwyczaj sadzenia drzewa - kiedy rodzi się dziecko, by następnie uczyć je, jak powinno się traktować i opiekować drzewami. Zrób to samo! Pięknym doświadczeniem ŚDM 2019 będzie posadzenie co najmniej miliona drzewek upiększających „Matkę Ziemię”.

 • Utrzymywać w czystości miejsca zieleni – parki, place, lasy, plaże, rzeki i góry.

 • Segregować śmieci i umieszczać w odpowiednich pojemnikach.

 • Zmierzyć swój „ślad ekologiczny” w Internecie (w Polsce na razie niemożliwe – przyp. tłum.)

Pogłębienie prawdziwej duchowości chrześcijańskiej (LS – Laudato Si):

 • Zachęcaj do prorockiego i kontemplacyjnego stylu życia (kontakt z pięknem) (LS 222)

 • Znajdź w sobie głęboką radość, unikając skupiania się na konsumpcji (LS 222)

 • Przekonaj się, że „mniej znaczy więcej” (twoja jakość życia)

 • Naucz się żyć zdrową pokorą i szczęśliwą trzeźwością (LS 224)

 • Ciesz się świętującym odpoczynkiem (w rytmie natury, w jedności ze stworzeniem) (LS 233)

 • Rozwijaj i troszcz się o pokój wewnętrzny, wolność i głębię życia.

MEDYTACJA OSOBISTA I WSPÓLNA

UŻYWANIE ZMYSŁÓW

Na zielonym liściu połóż garść ziemi i usiądź wygodnie; zjednocz się z Bogiem, z życiem. Oddychaj głęboko i poczuj w sobie powietrze; poczuj stabilność ziemi pod stopami i obserwuj otaczające Cię kolory.

Wsłuchaj się w odgłosy natury wokół Ciebie (wiatr, ptaki, woda, ludzie), poczuj zapach ziemi w Twoich dłoniach, spróbuj uchwycić inne zapachy. Na koniec podziękuj Bogu za życie w jednym zdaniu.

Pieśń: Albado seas mi Senor (YouTube)

Posłuchaj, zaśpiewaj, pomyśl, przekaż innym przesłanie.

Aby pogłębić temat, podziel się przemyśleniami z innymi.

Pilne: Umiera nasza planeta

www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

(poniższy tekst – strona 5 w oryginale – jest taka sama jak w poprzednim tłumaczeniu)

MEDYTACJA OSOBISTA I WSPÓLNA

Usiądź wygodnie w ciszy albo ze spokojną muzyką w tle.

 • Zamknij oczy

 • Oddychaj powoli i głęboko. Przypomnij sobie uczucie, kiedy ktoś Cię chwali, kiedy jesteś doceniony i akceptowany. Porównaj te doświadczenia z uczuciem, którego doświadczasz patrząc na piękno natury albo kiedy czytasz książkę lub oglądasz film.

 • Spróbuj przeżyć to ostatnie uczucie i porównać je z pierwszym, które powstało w wyniku chwalenia, akceptacji, itd. Jaka jest różnica między nimi?

 • Co czujesz robiąc coś dobrego dla innych? Dajesz z siebie to, co najlepsze?

 • Przyjrzyj się swoim dłoniom i wyobraź sobie, że Bóg kładzie swoje dłonie pod Twoimi i trzyma je z nieskończoną dobrocią, czułością i miłością. Pozwól sobie to poczuć.

Posłuchać i śpiewać oraz podzielić się przesłaniem piosenki: Artistas Unidos - Cambiar el Mundo

PROPONOWANE MATERIAŁY WIDEO

 • Sieci społeczne i ich konsekwencje

 • Pragnienia, decyzje i technologia

 • Przemówienie Papieża Franciszka do młodzieży: „Hagan lio” („Zróbcie bałagan”)

Gantry 5