Do ŚDM w Panamie pozostało:

„Wolność to okazja do bycia lepszym”

(Albert Camus)

 

CEL

Odkrywać z radością okazje prowadzące do osobistego samospełnienia

 

MODLITWA ZA ŚDM 2019

 

ZNAK

Rozwiązać związanych i uwolnić zamkniętych

 

WIDZIEĆ

Abba Pafnucy trwa w głębokiej medytacji ciszy nocy. Po cichutku na paluszkach podchodzi uczeń i siada obok mistrza.

- Czego szukasz?

- Wolności! – odpowiada niespokojny uczeń.

Abba otwiera oczy i patrząc na niego z miłością pyta:

- A kto cię więzi?

I znów zamyka oczy.

 

Pytania do podzielenie się:

 1. Jeśli ktoś Cię zapyta: Czy jesteś wolny, żeby robić, myśleć, mówić to co chcesz – co odpowiesz?
 2. Co uniemożliwia Ci życie w prawdziwej wolności?
 3. Czy relacje przez sieci społecznościowe są skutecznym rozwiązaniem problemów samotności, poczucia własnej wartości, pragnienia szczęścia dzisiejszej młodzieży? Tak/Nie? Dlaczego?
 4. Co doradziłbyś młodemu człowiekowi, spragnionemu wolności, który chciwie poszukuje szczęścia?

 

Śpiewamy: Mirar la vida nueva con ojos nuevos (Zobaczyć nowe życie nowymi oczyma)

Ale… Czym jest WOLNOŚĆ?

Pośród wielu określeń, można ją zdefiniować jako naturalną zdolność człowieka do działania bez ograniczeń, kierując się własnym sumieniem i zdolnością do decydowania o swoim spełnieniu.

Czy jest to też Twoje doświadczenie? Być może na pierwsze pytanie od razu odpowiesz – tak, jestem wolny. Ale kiedy wejdziesz głębiej w siebie, być może będziesz musiał stwierdzić, że Twoja wolność nie jest stuprocentowa ani pełna, jak Ci się wydawało, ponieważ jak każdy człowiek czasem zaskakujesz samego siebie, „nie czyniąc dobra, którego chcesz, ale zło, którego nie chcesz” (por. List do Rzymian 7,19).

Rzeczywiście, doświadczenie wolności na każdym etapie życia jest inne. Kiedy jest się dzieckiem, wolność to świat fantazji, wyobrażeń i marzeń. W okresie dojrzewania jest to robienie tego na co się ma ochotę, bez niczyich nakazów i zakazów.

W młodości wolnością jest możliwość wyboru i decydowania o swojej przyszłości. Kiedy wchodzi się w dorosłość, wolność rozmywa się pośród tysięcy zobowiązań społecznych, zawodowych, rodzinnych, itd. Wtedy wolnością nie jest robienie tego co się chce, ale chcenie tego, co się robi.

 

OCENIAĆ – TEKSTY POMOCNICZE

Księga Syracha 6, 32-34.36

„Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się,

i jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry.

Stań na zgromadzeniu starszych:

a jeśli kto jest mądry, przyłącz się do niego!

Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego,

a stopa twoja niech ściera progi drzwi jego!”

Ewangelia św. Łukasza 9,25

„Cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Ewangelia św. Mateusza 6,25nn

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie... Przypatrzcie się ptakom w powietrzu... Przypatrzcie się liliom na polu...”

WOLNOŚĆ i SZCZĘŚCIE są siostrami, przyjaciółkami i towarzyszkami w przygodzie życia. A jest to możliwe, jeśli oprzesz swoje życie na trzech podstawowych wartościach:

 1. Twoja własna tożsamość: Obudź się! Odkryj siebie! Zadaj sobie kluczowe pytania, które odmienią twoje życie: Kim jestem? Czego szukam, czego pragnę, czego chcę? Kim chcę być i jak żyć? Po co jestem na świecie? Rozejrzyj się wokół, a wszędzie zobaczysz ludzi, którzy zbudowali swoje życie na słabych wartościach (pieniądze, władza, sukces, akceptacja, przyjemność, sława...). Są to fałszywe iluzje, niebezpieczne złudzenia, które zmieniają najpiękniejsze młodzieńcze marzenia w pułapkę chciwości i powierzchowności.
 1. Zdrowe, dobre relacje: Twoja prawdziwa dojrzałość ukaże się, gdy będziesz potrafił stworzyć otwartą, normalną i zrównoważoną relację z ludźmi, którzy żyją wokół ciebie: rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, towarzyszami. Nikt nie jest samowystarczalny ani zdolny do pełnej samooceny. Pamiętaj, że ten świat należy również do reszty ludzkości, która ma takie same prawa do życia i szczęścia na tej planecie. Uczenie się wspólnego życia, dzielenia się, służenia, przebaczania, pracy w zespole. Nie ma ludzkiej dojrzałości bez obecności i pomocy innych.
 1. Powszechne braterstwo. Kultura Spotkania. Mamy jasną, wrodzoną świadomość, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca oraz poczucie braterstwa. Zakłada to tolerancję, zgodę na innych, na to co odmienne. Nie ma ras, kolorów, płci, klas społecznych, religii. Spotykamy się w Jezusie Chrystusie. On jest poziomem, który wszyscy razem mamy osiągnąć. Jezus kształtuje nas wraz z Nim i zachęca nas do spełnienia Jego wielkiego marzenia: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie” (Ewangelia św. Jana 17,21).

 

PAPIEŻ FRANCISZEK MÓWI

Duchowość chrześcijańska proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele. To powrót do prostoty, która pozwala nam się zatrzymać i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie daje życie, nie przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, czego nie posiadamy. Wymaga to unikania dynamiki panowania i gromadzenia samych tylko przyjemności (Laudato Si, 222).

Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, nie jest mniejszą intensywnością, ale całkiem odwrotnie. W istocie tymi, którzy bardziej się rozkoszują i lepiej przeżywają każdą chwilę, są ci, którzy nie chcą wybierać tu i tam, nieustannie poszukując tego, czego nie mają, lecz doświadczają, co oznacza docenienie każdej osoby i każdej rzeczy, uczą się nawiązywać kontakt i potrafią się cieszyć z najprostszych rzeczy. W ten sposób potrafią pomniejszyć niezaspokojone potrzeby i zredukować zmęczenie i niepokój. Można mieć niewiele, a żyć intensywnie, zwłaszcza gdy jesteśmy w stanie odkryć inne przyjemności i odnajdywać satysfakcję w braterskich spotkaniach, usługiwaniu, w realizowaniu swoich charyzmatów, w muzyce i sztuce, w kontakcie z naturą, w modlitwie. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia pewnych potrzeb, które nas ogłuszają, i pozostawania w ten sposób otwartymi na wiele możliwości, jakie daje nam życie (Laudato Si, 223).

Wasze szczęście nie ma ceny. Nie można go kupić. To nie aplikacja, którą możecie ściągnąć na telefony i której najnowsze uaktualnienie przyniesie wolność i miłość (Do młodzieży w Watykanie, 24 kwietnia 2016).

Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci zmiany i waszej wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha, który podpowiada wam odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy sumienie domaga się od was podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać waszego głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet waszych wątpliwości i waszych krytyk. Niech wasze wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we wspólnotach i niech dotrze do pasterzy (List do młodzieży, 13 stycznia 2017).

 

DZIAŁAĆ – Aby żyć bardziej

Jako młodzi zakochani i naśladujący Jezusa, chcemy przyjąć styl życia oparty na czterech czasownikach, które nadają sens życiu: WYJŚĆ jeszcze bardziej poza samego siebie, DZIELIĆ SIĘ bardziej z innymi, SŁUŻYĆ bardziej bezbronnym, i MARZYĆ bardziej, na poziomie horyzontu, który proponuje Jezus swoim życiem.

Przeprowadzić zajęcia dla uczestników w wieku od 18 do 30 lat w jakimkolwiek miejscu, może być to pielgrzymka, praca społeczna, z migrantami, szkolenie, sztuka i teatr, międzykulturowość, duchowość, itp., które zawierają trzy powiązane ze sobą dynamiki: WYJDŹ do świata, IDŹ za Jezusem i SŁUŻ innym. Jest to zaproszenie do podjęcia inicjatywy, aby „iść bardziej”, uciekając od wygodnictwa i przeciętności, szukając zawsze i we wszystkim większego dobra na rzecz innych i pośród świata, w którym mieszka Bóg.

Każdy młody sporządzi listę swoich wartości, talentów, umiejętności, którymi może służyć ludzkości, skonfrontuje to i dopisze jeszcze to, co powiedzą osoby, które najbardziej go znają. Jak lepiej i bardziej służyć środowisku, w którym się żyje, wykorzystując bogactwo otrzymane od Boga?

Każdy młody pisze dowolną historię, w której jest bohaterem, który robi wielkie rzeczy dla ludzkości. Następnie stara się to urzeczywistniać.

 

MEDYTACJA OSOBISTA I WSPÓLNA

Usiądź wygodnie w ciszy albo ze spokojną muzyką w tle.

 • Zamknij oczy
 • Oddychaj powoli i głęboko. Przypomnij sobie uczucia, kiedy ktoś cię chwali, kiedy jesteś doceniony i akceptowany. Porównaj te doświadczenia z uczuciem którego doświadczasz patrząc na wschody lub zachody słońca lub w ogóle piękno natury albo kiedy czytasz książkę lub oglądasz film, który naprawdę ci się podoba.
 • Spróbuj przeżyć to ostatnie uczucie i porównać je z pierwszym, które powstało w wyniku chwalenia, akceptacji, itd. Jaka jest różnica między nimi?
 • Co czujesz robiąc coś dobrego, idąc z innymi, dajesz z siebie to co najlepsze?
 • Przyjrzyj się swoim dłoniom i wyobraź sobie, że Bóg kładzie swoje dłonie pod twoimi i trzyma je z nieskończoną dobrocią, czułością i miłością. Pozwól sobie to poczuć.

Posłuchać i śpiewać oraz podzielić się przesłaniem piosenki: Artistas Unidos - Cambiar el Mundo

PROPONOWANE MATERIAŁY WIDEO

Sieci społeczne i ich konsekwencje

Pragnienia, decyzje i technologia

Przemówienie Papieża Franciszka do młodzieży: „Hagan lio” („Zróbcie bałagan”)

 

Źródło:panama2019.pa

Gantry 5