Uncategorized

Porównanie badań klinicznych 

W środowisku medycznym wciąż trwa dyskusja na temat tego czy randomizowane badania kliniczne są lepsze od tych nie randomizowanych, czyli obserwacyjnych. Powszechnie uważa się, że tak. Interwencyjna badania kliniczne są uważane za złoty standard badań klinicznych. Dotyczy to głównie badań mających potwierdzić skuteczność kuracji. Badania z założenia powinny być jak najbardziej wiarygodne. To od nich zależy życie i zdrowie pacjentów przyjmujących danych lek w dłuższej perspektywie. Stosowanie źle przebadanego leku na dużą skalę może powodować bardzo negatywne skutki. 

Największą zaletą randomizacji jest obiektywizm. Ta praktyka jest standardem w badania kliniczne kraków. Losowe przydzielanie uczestników do badania, a dokładniej do jednej z kilku grup testujących daną kurację nie powoduje wątpliwości koligacyjnych. Brak obiektywizmu podczas przydzielania kuracji mogłyby zniekształcić wyniki badań, chociażby ze względu na przebyte lub istniejące schorzenia, albo różnice między pacjentami. W trakcie analizy tylko jednej kuracji uczestnicy, którzy poddawani są kuracji należą do grupy eksperymentalnej a pozostali otrzymujące placebo należą do grupy kontrolnej.  

Kiedy dochodzi do tego, że pacjenci nie wiedzą w jakiej są grupie czy eksperymentalnej, czy też kontrolnej, wtedy badanie kliniczne określane jest jako pojedyncza maskowana. naukowcy często nadal określają również jako pojedyncza ślepa. Natomiast jeżeli specjaliści przeprowadzający badanie nie wiedzą kto w jakiej jest grupie i jakiej kuracji poddany wtedy mamy do czynienia z grupą podwójne maskowana lub też inaczej mówiąc podwójnie ślepą. Jest to elementem procesu przeprowadzanego podczas badania kliniczne w Krakowie. 

Maskowanie wśród pacjentów i badaczy powoduje właśnie, że wyniki obserwacji pozytywnych i negatywnych efektów są bardzo obiektywne. Rzeczywistość pokazuje, że gdy osoby znajdujące się w grupie placebo I mające tego świadomość to nie wykazywały żadnych pozytywnych ani negatywnych skutków. Natomiast osoby znajdujące się w grupie eksperymentalnej i również mając świadomość tego, mógłby wyolbrzymiać efekty doznanej kuracji. Wyniki takich badań w żadnym razie ni mogły by potwierdzać skuteczności nowoczesnej kuracji. 

Zanim jednak przejdzie się do procesów takich jak badania kliniczne w Krakowie trzeba przejść badania przedkliniczne. Są one powszechnie znane pod nazwą badania laboratoryjne. To pierwsze niezbędne kroki podejmowane w trakcie tworzenia nowej kuracji leczniczej, zanim podejmie się jakiekolwiek badania na ludziach. W grupie badań przedklinicznych znajdują się testy komórkowe oraz testy na zwierzętach. Opracowywanie nowych kuracji wiąże się z bardzo długim procesem kropka trwa on najczęściej latami. Wynika to z konieczności przeprowadzania testów laboratoryjnych na zwierzętach, jeszcze zanim badacze będą mogli zaangażować chętna osobę do badań klinicznych. Jedynie garstka nowych kuracji przechodzi z badań przedklinicznych do badań klinicznych a jeszcze mniej przechodzi przez kolejne fazy badań klinicznych.