Do ŚDM w Panamie pozostało:

logo Oto ja

Od grudnia 2017r. ruszył nowy projekt duszpasterski skierowany do młodzieży pod hasłem "Oto ja!".

Jego krótki opis można pobrać TUTAJ. Plik z logo jest do pobrania TUTAJ.

 

Projekt „Oto ja!” obejmuje lata 2017 - 2019 i został podzielony na kilka etapów. Pierwszy to czas od grudnia 2017 do czerwca 2018. Kolejny to okres trzech miesięcy w bezpośredniej bliskości synodu biskupów poświęconego młodzieży (wrzesień - listopad 2018). Grudzień 2018 i styczeń 2019 są związane przede wszystkim ze spotkaniem w Panamie, z akcentem na treści maryjne. Ostania część projektu przypadnie na miesiące od lutego do czerwca 2019.

Motyw przewodni pierwszego etapu to dary Ducha Świętego skorelowane z przesłaniem fragmentów ewangelicznych, które dotyczą życia Maryi. Drugi etap to przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na aspekt apostolski i podkreślenie ważnego miejsca, jakie zajmuje w Kościele.

Chcemy pokazać młodość jako doświadczenie otwierające na spotkanie z Chrystusem, a także zaproponować konkretne formy otwierające młodych do działania poprzez wydarzenia o charakterze ewanelizacyjnym , których celem ma być danie świadectwa na zewnątrz Kościoła, w świecie. Ponadto w programie znajdą się propozycje różnych form aktywizacji młodych we wspólnotach prafialnych.

Do kogo projekt jest skierowany?

Formy nowego programu są dostosowane tak, by były komunikatywne dla ‘młodych dorosłych’ W pierwszych zeszytach, w których omawiamy Dary Ducha Świętego ma być to program katechizujący, zakładający istnienie już pewnych podstaw życia religijnego i duchowego u jego odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną, a przede wszystkim osobistą relację z Chrystusem.

Uwzględniając rzeczywistość polskiego duszpasterstwa, postanowiliśmy zawrzeć w opracowywanym programie również materiały o charakterze ewangelizacyjnym, które mogłyby być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu. Kolejne zeszyty są skierowane do wszystkich młodych i zakładają, że młodzi obecni w Kościele staną się tymi, którzy przyprowadzą do wspólnoty Kościoła swoich rówieśników.

Czas trwania programu

Materiały obejmują czas od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych ukazują się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, zostaną przygotowane także na czas letniego wypoczynku.

Formy programu

Program zakłada istnienie różnych przestrzeni, które mają pomagać w jego realizowani. Nie trzeba realizować wszystkich jego części w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

  • Materiały opracowane dla liderów i duszpasterzy grup młodzieżowych wydawane w postaci zeszytów, ukazujących się co 3-4 miesiące.
  • Wzrastanie – gazeta skierowana do młodych. Artykuły skorelowane z tematami zeszytów dla liderów.
  • zdrapki’ – dołączane do Wzrastania proponują na każdy miesiąc podjęcie 4 wyzwań
  • Duchowy dziennik – zeszyty będące szczególną formą kalendarza, przeznaczone do pracy indywidualnej, ukazujące się co miesiąc (rozprowadzane w pakietach na 3 miesiące).
    Chcemy, by stawały się one odpowiedzią każdego młodego na apel Papieża: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik. Oznacza to modlitwę w życiu, poprzez swe życie i dotyczącą życia. Z pewnością przyczyni się to do lepszego postrzegania wielkich rzeczy, jakie Pan czyni dla każdego z was.” (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży).
  • Materiały dostępne na portalu Synod2018.pl oraz w mediach społecznościowych Uzupełnienie, ale nie powielanie tematów omawianych w całości programu; Przede wszystkim multimedialne uzupełnienie treści omawianych w pozostałych formach.
  • Aplikacja ŚDM News – aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS jest wsparciem dla wszystkich aktywności proponowanych w pozostałych materiałach; Służy m.in. wysyłysniu przypomnień o zadaniach, tekstach rozważań itp.

Tematy poszczególnych miesięcy w programie „Oto ja”:

Pierwsze 7 miesięcy chcemy poświęcić na zgłębianie darów Ducha Świętego i przedstawienie ich w tajemnicach życia Maryi. Doprowadzą nas one do kolejnych 3 miesięcy, w których będziemy odpowiadać na postawione 3 synodalne pytania. Kolejne 2 miesiące będą ściśle związane z hasłem ŚDM 2019 w Panamie. Przez pozostałe 5 miesięcy, ubogaceni doświadczeniami Synodu i ŚDM w Panamie, będziemy rozważać jak Duch Święty kieruje swoim Kościołem i czyni nas swoimi apostołami.

Zeszyt 1

XII 2017– Zwiastowanie – Dar Bojaźni Bożej – Oto Ja, nie bój się!

I 2018 – Nawiedzenie św. Elżbiety – Dar Rady – Oto ja, poślij mnie!

II 2018 – Narodzenie Pana Jezusa – Dar Pobożności – Oto ja, mów do mnie!

Zeszyt 2

III 2018 – Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Mądrości – Oto ja, prowadź mnie!

IV 2018 – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Rozumu – Oto Ja, jestem z tobą!

V 2018 – Cud w Kanie Galilejskiej – Dar Umiejętności – Oto Ja, zaufaj Mi!  

VI 2018 – Ukrzyżowanie – Dar Męstwa – Oto ja, wspieraj mnie!  

Zeszyt 3

IX 2018 - „Oto ja, kim jestem?”

Spotkania mają za zadanie wskazać, iż czas młodości jest szansą na zaprojektowanie swojego życia, tak aby, było piękną i wartościową historią. Jest okresem odkrywania swoich pragnień, ale także towarzyszących im lęków oraz oporów (Orędzie na XXXIII ŚDM). Jest czasem na odkrycie odpowiedzialności za siebie oraz zdobycia odwagi na długofalowe podejście do własnego życia. Dzisiaj pilnym zadaniem jest udzielenie młodym pomocy w znalezieniu równowagi pomiędzy uzasadnionym inwestowaniem w siebie, a darem z siebie dla innych.

X 2018 - „Oto ja, z kim jestem?”

Spotkania mają służyć zwróceniu uwagi na to, że koniecznością dla człowieka jest tworzenie relacji z innymi. Są relacje pierwotne np. rodzinne, jak i te, które wynikają z wyboru. Oczywiście najważniejsza do wybrania jest relacja z Bogiem, czyli wiara. Odwołania do ewangelii o spotkaniu z bogatym młodzieńcem mają wskazać, że Bóg jest otwarty na relację z człowiekiem. On jej pragnie.

XI 2018 - „ Oto ja, dokąd idę?”

Spotkania mają wskazać, że wiara polega na byciu razem „na dobre i na złe”. Bóg przez wiarę jest towarzyszem drogi oraz jej celem. Oczywiście bycie razem nie jest nieokreślone i dowolne. Ma swój konkretny kształt - opisuje go Chrystus w rozmowie z młodzieńcem. W dojrzałym dialogu z Bogiem musi pojawić się pytanie o plan Boga na życie człowieka. Bez niego wiara zamienia się w negocjowanie i zawieranie kontraktów z Bogiem i nie osiąga swojej dojrzałości. Kto chce zasmakować głębokiej przyjaźni z Chrystusem musi nauczyć się przynależności do Niego w całości, we wszystkich życiowych przestrzeniach.

Gantry 5