Do ŚDM w Panamie pozostało:

logo Oto ja

 Od grudnia 2017r. rusza nowy projekt duszpasterski skierowany do młodzieży pod hasłem "Oto ja!". Jego krótki opis można pobrać TUTAJ.

 Do kogo projekt będzie skierowany?

Formy nowego programu będziemy starali się dostosować tak, aby były one komunikatywne dla ‘młodych dorosłych’. Chcemy również, by był to program katechizujący, a więc zakładający istnienie już pewnych podstaw życia religijnego i duchowego u jego odbiorców, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę religijną, a przede wszystkim osobistą relację z Chrystusem.

Biorąc jednak pod uwagę rzeczywistość polskiego duszpasterstwa, postanowiliśmy zawrzeć w opracowywanym programie również materiały o charakterze ewangelizacyjnym, które mogłyby być istotną pomocą w pracy z nieco młodszą młodzieżą, a zwłaszcza z kandydatami do bierzmowania i grupami młodzieży świeżo po bierzmowaniu.

 

Ile będzie trwał?

Materiały nowego programu duszpasterskiego dla młodzieży obejmą okres od grudnia 2017, aż do czerwca 2019. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej w Polsce, treści kierowane do liderów grup młodzieżowych będą ukazywały się w cyklach roku szkolnego, czyli z wyłączeniem lipca i sierpnia. Materiały do pracy indywidualnej, oraz dodatkowe materiały do wykorzystania w czasie rekolekcji, czy pielgrzymek wakacyjnych, będą dostępne także na czas letniego wypoczynku.

 

Jakie będzie miał formy?

Proponowany program ma być zbiorem materiałów, które jakkolwiek ujęte w jednolity ciąg tematyczny, będą miały bardzo różnorodne formy. Chcemy by program był bogaty – nie każdy musi zrealizować wszystkie jego punkty w całości – ważne, by każdy, a więc i młody, i lider grupy, i duszpasterz, mógł znaleźć w nim coś odpowiedniego dla siebie.

  1. Materiały opracowane dla liderów i duszpasterzy grup młodzieżowych będą wydawane w postaci zeszytów, ukazujących się co 3-4 miesiące.
  2. Wzrastanie – gazeta skierowana do młodych. Jej tematyka będzie skorelowana z tematami zeszytów dla liderów. Będzie ona w sposób przystępny dla młodych nieco szerzej omawiać tematy proponowane na poszczególne miesiące, a także będą z nią dystrybuowane ewentualne ‘dodatki’ typu zdrapki, czy dzienniczek, które również są elementami całości programu.
  3. zdrapki’ – dołączane do Wzrastania będą na każdy miesiąc proponowały podjęcie 4 wyzwań
  4. Duchowy dziennik – zeszyty będące szczególną formą kalendarza, przeznaczone do pracy indywidualnej, ukazujące się co miesiąc (rozprowadzane w pakietach na 3 miesiące). Chcemy, by stawały się one odpowiedzią każdego młodego na apel Papieża: „Pod koniec każdego dnia możemy zatrzymać się na kilka minut, aby sobie przypomnieć chwile dobre, wyzwania, to, co się udało i to, co się nie udało. W ten sposób przed Bogiem i samymi sobą możemy wyrazić uczucia wdzięczności, skruchy i zawierzenia, a jeśli zechcecie, to także zapisując to w zeszycie, prowadząc swego rodzaju duchowy dziennik. Oznacza to modlitwę
    w życiu, poprzez swe życie i dotyczącą życia. Z pewnością przyczyni się to do lepszego postrzegania wielkich rzeczy, jakie Pan czyni dla każdego z was.
    ” (Orędzie na XXXII Światowy Dzień Młodzieży).
  5. Materiały dostępne na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – będą one pewnym uzupełnieniem, ale bynajmniej nie powielaniem, tematów omawianych w całości programu; zawierać będą przede wszystkim multimedialne uzupełnienie treści omawianych w pozostałych formach.
  6. Aplikacja KBO ŚDM – aplikacja będzie wsparciem dla wszystkich aktywności proponowanych w pozostałych materiałach; m.in. będzie wysyłać przypomnienia o zadaniach, czy teksty do rozważań.

 

Tematy poszczególnych miesięcy w programie „Oto ja”:

Pierwsze 7 miesięcy chcemy poświęcić na zgłębianie darów Ducha Świętego i przedstawienie ich w tajemnicach życia Maryi. Doprowadzą nas one do kolejnych 3 miesięcy, w których będziemy odpowiadać na postawione 3 synodalne pytania. Kolejne 2 miesiące będą ściśle związane z hasłem ŚDM 2019 w Panamie. Przez pozostałe 5 miesięcy, ubogaceni doświadczeniami Synodu i ŚDM w Panamie, będziemy rozważać jak Duch Święty kieruje swoim Kościołem i czyni nas swoimi apostołami.

Zeszyt 1

XII 2017– Zwiastowanie – Dar Bojaźni Bożej – Oto Ja, nie bój się!

I 2018 – Nawiedzenie św. Elżbiety – Dar Rady – Oto ja, poślij mnie!

II 2018 – Narodzenie Pana Jezusa – Dar Pobożności – Oto ja, mów do mnie!

Zeszyt 2

III 2018 – Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Mądrości – Oto ja, prowadź mnie!

IV 2018 – Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni – Dar Rozumu – Oto Ja, jestem z tobą!

V 2018 – Cud w Kanie Galilejskiej – Dar Umiejętności – Oto Ja, zaufaj Mi!  

VI 2018 – Ukrzyżowanie – Dar Męstwa – Oto ja, wspieraj mnie!  

Gantry 5