Do ŚDM w Panamie pozostało:

 

Krok po kroku - co musisz zrobić, by zarejestrować się jako wolontariusz:

 1. Wejdź na oficjalną stronę ŚDM 2019: https://register.wyd.va/Welcome/

 2. W sekcji „Voluntarios” (czyli „Wolontariusze”)  naciśnij na „Envia tu candidatura” („Wyślij swoje zgłoszenie")

 3. Przeczytaj wszystkie instrukcje, które są zamieszczone na stronie 1/4.

 4. Wpisz wymagane dane (pola oznaczone czerwoną gwiazdką muszą zostać uzupełnione)

 

        1. Titulo” (Tytuł): kliknij w strzałkę, tam pojawią się różne opcje. To pole możesz zostawić puste

        2. Nombre*” (Imię*): Wprowadź imię albo imiona, zgodnie z tym, co jest wpisane w Twoim paszporcie

        3. Apellido*” (Nazwisko*): Wprowadź nazwisko bądź nazwiska – analogicznie jak wyżej, zgodnie z paszportem.

        4. Sexo” (Płeć): Wybierz płeć

        5. Fecha de Nacimiento*” (Data urodzenia*): Wprowadź datę urodzenia

        6. Dirección Postal Completa *” (Adres zamieszkania*): Wpisz adres zamieszkania (ulica, dzielnica)

        7. Ciudad*” (Miasto*): Wpisz miasto

        8. País*” (Kraj*): Wpisz lub wybierz kraj z listy

        9. Tel. oficina (con pref. Internacional)” (Numer telefonu do pracy): W pierwszym polu podaj numer kierunkowy kraju, w drugim wpisz numer telefonu do Twojego miejsca pracy

        10. Tel. casa (con pref. Internacional)” (Numer telefonu domowego): W pierwszym polu podaj numer kierunkowy kraju, w drugim wpisz swój numer domowy

        11. Movil*” (Telefon komórkowy*): W pierwszym polu podaj numer kierunkowy kraju, w drugim wpisz swój numer telefonu komórkowego

        12. Fax”: W pierwszym polu podaj numer kierunkowy kraju, w drugim wpisz swój numer faxu

        13. E-mail*”: Podaj swój adres e-mail.

        14. Confirma E-mail*” (Potwierdź adres e-mail*): Powtórz adres e-mail

        15. Eres católico?” (Jesteś katolikiem? *): Wybierz TAK lub NIE.

         1. Jeśli klikniesz TAK, a należysz do Katolickiego Kościoła obrządku wschodniego, zaznacz do którego.

         2. Jeśli klikniesz NIE, wpisz wyznawaną przez Ciebie religię.

        16. Nacionalidad*” (Narodowość*): Wybierz narodowość z podanej tabeli

        17. Wybierz opcję dotyczącą dowodu tożsamości:

         „Ciudadanos NO requieren VISA”(obywatele, którzy nie potrzebują wizy -TAKŻE POLACY!): pojawia się możliwość wyboru typu dokumentu i wpisania jego numeru

        18. Tipo de documento*” (Typ dokumentu*): wybierz typ dokumentu tożsamości

        19. Número de documento*” (Numer dokumentu*): wpisz numer dokumentu tożsamości

        20. Número de Pasaporte*” (Numer paszportu*): Wpisz numer paszportu

        21. Fecha de caducidad*” (Termin ważności dokumentu*): Wybierz termin ważności dokumentu

        22. Nación emisora*” (Kraj, w którym dokument został wydany*): Wybierz kraj wydania dokumentu

        23. Escaneo documento” (Skan dokumentu): Wejdź w „Área Reservada” Ttwój profil) i wczytaj skan dokumentu tożsamości (max. 2MB)

        24. Foto tamaño carnet en color” (Zdjęcie paszportowe w kolorze): Załaduj swoje aktualne zdjęcie (o wymiarach i wymogach takich, jak do paszportu, max. 2 MB)

        25. Presentado por:” (Przedstawiany przez)

         – „Conferencia Episcopal” (Konferencja Episkopatu) – wpisz nazwę Konferencji Episkopatu, która rekomenduje Ciebie jako wolontariusza)

         1. „Diócesis” (Diecezja) – wpisz nazwę diecezji, z której wybierasz się na ŚDM

         2. „Parroquia (y diócesis de pertenencia)” (Parafia i diecezja, do której parafia należy) – w pierwszym polu wpisz Twoją parafię, a w drugim diecezję, do której ta parafia należy

         3. „Movimiento / Comunidad / Otra institución” (Ruch/ Wspólnota/ Inne) – wpisz nazwę ruchu lub wspólnoty, do której należysz

         4. „Candidatura autónoma” (Zgłoszenie niezależne) – wpisz nazwisko i stanowisko osoby, która rekomenduje Twoją osobę jako wolontariusza (np. JE Ksiądz Biskup Kazimierz Nycz, arcybiskup Warszawy)

        26. Modelo en formato PDF de la carta de presentación” (Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF): Pobierz i wydrukuj formularz zgłoszeniowy, wypełnij i zanieś go do podpisu do Twojego diecezjalnego duszpasterza młodzieży.

        27. „Escaneo de la carta de presentación” (Skan formularza zgłoszeniowego): Załaduj skan wypełnionego i podpisanego formularza na swój profil (max 2 MB)

        28. „Guarda en borrador” (Zapisz wersję roboczą): By zapisać wprowadzone dane, kliknij „Guarda en borrador” (zapisz wersję roboczą). Aby wersja została zapisana, musisz wprowadzić co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail. Otrzymasz e-maila z dostępem do osobistego konta, tam później będziesz mógł zmienić i/lub uzupełnić dane. Jeśli nie otrzymałeś e-maila, sprawdź folder SPAM

        29. Następnie, jeśli uzupełniłeś wszystkie dane, kliknij przycisk „Sigue” (dalej). Zostaniesz przekierowany na stronę 2/4 - tam zostaniesz poproszony o wypełnienie kolejnych danych

        30. „Lengua materna” (Język ojczysty): Wybierz z listy swój język ojczysty. Jeśli nie możesz znaleźć swojego języka ojczystego, wpisz go w pustym polu pod listą

        31. „Lenguas extranjeras” (Języki obce): Kliknij przycisk „Añade” (dodaj), by wprowadzić kolejne języki. Pokażą się pola „Lengua” (Język) i „Nivel” (poziom). Wprowadź wszystkie języki, którymi się posługujesz.

        32. „Lengua de signos” (Język migowy): Jeśli znasz język migowy, zaznacz to w kwestionariuszu

        33. „Idioma preferido para las comunicaciones*” (Preferowany przez Ciebie język komunikacji*): Wybierz język z listy. Wszystkie wiadomości i informacje o ŚDM 2019 będą dostarczane w wybranym przez Ciebie języku

        34. „Nivel de formación” (Wykształcenie): Wybierz z listy najwyższy poziom szkoły, którą ukończyłeś

        35. „Eventual especialización / Prácticas” (Kursy i praktyki): Jeśli posiadasz jakieś dodatkowe wykształcenie, wprowadź je do kwestionariusza

        36. „Empleo actual” (Aktualna praca): Wpisz, czym aktualnie się zajmujesz

        37. „¿Te dedicas a alguna actividad de voluntariado?” (Czy byłeś już wolontariuszem w jakiejś organizacji?): Wybierz TAK lub NIE

        38. „¿Frecuentas alguna asociación, movimiento o comunidad eclesial?” (Należysz do jakiejś wspólnoty lub ruchu kościelnego?): Wybierz TAK lub NIE

        39. „Otras experiencias de Iglesia” (Inne zaangażowania w Kościele): wpisz wszystkie Twoje działania podejmowane w Kościele

        40. „Persona con quien ponerse en contacto en caso de emergencia” (Osoba, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach): Wpisz jej dane:

         i. „Nombre*” (Imię*)

         ii. „Apellido*” (Nazwisko*)

         iii. „Email*” (Adres e-mail*)

         iv. „Relación*” (Związek*): Wpisz typ relacji wiążącej Cię z tą osobą (np. ojciec, matka, współmałżonek, siostra, brat, kolega…)

         v. „Nación*” (Narodowość*)

         vi. „Teléfono (con pref. internacional)” (Nr telefonu stacjonarnego z międzynarodowym numerem kierunkowym)

         vii. „Móvil (con pref. internacional)*” (Numer telefonu komórkowego z międzynarodowym numerem kierunkowym*)

        41. „Eventuales necesidades particulares…” (Dodatkowe informacje): Czy cierpisz na jakąś dolegliwość lub chorobę? Zanotuj wszystkie ważne informacje. Uwzględnij szczególne potrzeby

        42. “Indica las precedentes ediciones de la JMJ en las que has participado” (Zaznacz, w jakim charakterze uczestniczyłeś we wcześniejszych edycjach ŚDM):

         . Nie uczestniczyłem.

         i. Uczestniczyłem jako pielgrzym

         ii. Uczestniczyłem jako woluntariusz.

        43. Możesz zapisać wersję roboczą klikając w „Guarda en borrador”.

        44. Jeśli uzupełniłeś wszystkie powyższe dane, kliknij przycisk „Sigue” (dalej), by przejść na kolejną stronę i móc uzupełnić pozostałe dane.

        45. „Permiso de conducir…” (Prawo jazdy): Jeśli posiadasz ważne europejskie prawo jazdy wprowadź jego kategorię.

        46. „Competencias y/o experiencias” (Kompetencje i/lub doświadczenia): Wybierz z tabeli dziedziny, w których posiadasz kompetencje i/lub doświadczenie

        47. „Descripción de otras aptitudes y/o competencias” (Opis innych kompetencji i umiejętności): Jeśli posiadasz inne umiejętności od tych zawartych w tabeli, wpisz je tutaj

        48. Możesz zapisać wersję roboczą klikając w „Guarda en borrador”

        49. Jeśli wypełniłeś wszystkie powyższe dane, kliknij przycisk „Sigue” (dalej). Zostaniesz przekierowany na kolejną stronę, by uzupełnić resztę danych 

        50. “¿En qué sector deseas prestar tu labor de voluntario?” (W jakim obszarze wolontariatu chciałbyś pracować? WAŻNE: nie możemy zagwarantować, że będziesz pracował w wybranej przez siebie sekcji. Wybierz sekcję, w której chciałbyś pracować

        51. „¿Quieres proponerte como responsable de un equipo de voluntarios?” (Czy chciałbyś zostać liderem grupy?): Zaznacz TAK lub NIE. Możesz wybrać TAK, jeśli posiadasz doświadczenie w wolontariacie, także na poziomie organizacyjnym

        52. „Estás a disposición para el servicio de voluntariado” (Jesteś dyspozycyjny jako wolontariusz): Wolontariat w ramach ŚDM 2019 potrwa od poniedziałku 21 stycznia do poniedziałku 28 stycznia 2019. Komitet organizacyjny da pierwszeństwo kandydatom, którzy mogą posługiwać przez cały ten okres. (Uwaga: wolontariusze międzynarodowi, a więc i z Polski muszą wybierać pakiet V1, który obejmuje wcześniejszy tydzień obowiązkowych szkoleń i cały tydzień posługi)

         Wybierz opcję:

         i. Będę dyspozycyjny w trakcie całego okresu trwania ŚDM (poniedziałek, 21 styczeń – poniedziałek 29 styczeń 2019)

         ii. Tylko w określonym czasie: - od – do

        53. „¿Necesitas alojamiento durante el servicio de voluntariado?” (Czy potrzebujesz zakwaterowania w trakcie wolontariatu?) Wszyscy wolontariusze będą zakwaterowani w warunkach prostych (np. szkoły, sale gimnastyczne). Zaznacz TAK lub NIE. W przypadku zaakceptowania zgłoszenia, będziesz proszony o wybranie odpowiedniego pakietu wolontariusza

        54. „Camiseta” (Koszulka): Jeśli Twoja kandydatura zostanie przyjęta, otrzymasz zestaw wolontariusza zawierający dwie koszulki. Klikając w “Documento explicativo sobre las tallas” możesz pobrać dokument zawierający tabelę modeli i rozmiarów

        55. „Talla” (Rozmar (rozmiarówka amerykańska): wybierz między S, M i L.

        56. „Comentarios y/o solicitudes” (Komentarze i/lub prośby): wpisz Twoje ewentualne komentarze lub dodatkowe informacje

        57. „Autorización al. Tratamiento de los datos personales*” (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych*): Przeczytaj informację zawartą po prawej stronie i kliknij „akceptuj” jeśli się zgadzasz

        58. Zapisz wersję roboczą

          

          

          

          

          

Gantry 5