Do ŚDM w Panamie pozostało:

JAKI PRZEBIEG MAJĄ "WYDZRZENIA CENTRALNE" ŚDM?
 
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy pielgrzymi udają się do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania Wydarzeń Centralnych. Młodzież gromadzi się tam na okres całego tygodnia.
W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek uczestniczy w Ceremonii Otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w Katechezach i Festiwalu Młodych, w sobotę pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem, a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dane spotkanie ŚDM.
Wydarzeniom Centralnym towarzyszą specjalne strefy spotkań, między innymi Strefa Pojednania, w której sprawowany jest Sakrament Pokuty, oraz Strefa Powołaniowa, gdzie można poznać różne wspólnoty i ruchy a także zgromadzenia zakonne.
Gantry 5