Do ŚDM w Panamie pozostało:

ŚDM - SPOTKANIA WOKÓŁ WYBRANEGO TEMATU
 
Każde ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane Orędziem. W czasie ŚDM treści Orędzia są pogłebiane podczas trzydniowych spotkań zwanych Triduum Katechetycznym.
 
Tematy wskazane przez papieża Franciszka na najbliższe lata to:
XXXII ŚDM 2017 -  "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,49) - Orędzie 2017
XXXIII ŚDM 2018  - "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga" (Łk 1,30)
XXXIV ŚDM Panama 2019 - "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa!" (Łk 1, 38)
 
Gantry 5