Do ŚDM w Panamie pozostało:

 

Na pewno dobrze pamiętacie, że ŚDM to nie tylko spotkanie w wymiarze międzynarodowym raz na 2-3 lata. W całej Polsce młodzież gromadziła się w Niedzielę Palmową oraz okoliczne dni, by wspólnie modlić się i uwielbiać Pana podczas XXXIII Światowych Dni Młodzieży obchodzonych w wymiarze diecezjalnym. Poniżej trochę wieści z tego pięknego czasu!

 

ARCHIDIECEZJA BIAŁOSTOCKA:

Źródło: http://archibial.pl

„Jezus, który stał się jednym z nas, chce nam pomóc przezwyciężyć lęki, uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny” - mówił do młodych abp Tadeusz Wojda podczas diecezjalnych obchodów 33. Światowego Dnia Młodzieży. Modlitewne spotkanie przebiegało pod hasłem „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

20180324204202

 

W homilii podczas wieczornej Eucharystii Metropolita Białostocki podkreślał, że liturgia Niedzieli Palmowej ma swoją niepowtarzalną wymowę, ponieważ zanurza w medytację Pasji i daje możliwość duchowego przeżycia ostatnich dni życia Jezusa Chrystusa.

„Patrząc na ten wielki dramat, jaki się rozegrał w świętym mieście Jerozolimie, nie sposób sobie nie postawić pytania: dlaczego? Dlaczego Jezus został odrzucony? Dlaczego spotkała Go tu tak wielka niesprawiedliwość od ludzi? Dlaczego Jezus został skazany na tak nieludzkie cierpienie, na tak wielką mękę?” – pytał.

Odwołując się do słów św. Pawła z Listu do Filipian odpowiadał, że „Jezus Chrystus, choć równy Bogu, postanowił zniżyć się i zbliżyć do człowieka. Postanowił zbliżyć się do człowieka jako człowiek i odczuć całą swą małość skromnego stworzenia. Nie jako Bóg, ale jak jeden z nas”.

„W tej właśnie postawie wyraża się wielkość Boga, który zniża się do człowieka. Bóg w swojej wszechmocy mógł wybrać inną formę zbliżenia się do człowieka. Wybiera jednak cierpienie, najgorszą formę, przed którą wzbrania się każdy, aby w sposób najbardziej dramatyczny okazać człowiekowi swoją bliskość. Bóg wybiera właśnie drogę cierpienia, aby potwierdzić to swoje pragnienie zjednoczenia z człowiekiem. Bóg wybiera krzyż, aby ulżyć ciężaru krzyża człowieka. Czyż można domagać się czegoś więcej od Boga Człowieka?” – mówił abp Wojda.

Wyjaśnił, że przyjęcie przez Boga człowieczeństwa było Jego wyborem. „Ten wybór Jezusa wskazuje na nowy sposób istnienia Boga miedzy nami” - stwierdził. Dlatego rozważając tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa, każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla niego jest Jezus. Zauważył, że odpowiedź ta nie jest łatwa, jednak różnego rodzaju wątpliwości jakich doświadcza współczesny człowiek, doświadczali już uczniowie Jezusa.

Przywołując słowa papieża Franciszka z Orędzia do Młodych na tegoroczną Niedziele Palmową abp Wojda pytał młodych o ich lęki i obawy. Przestrzegał przed obawami „drugoplanowymi” - że nie są kochani, lubiani, nie akceptowani takimi, jakimi są, a także przed nieustannym retuszowaniem swojego wizerunku i chowaniem się za maskami i fałszywymi tożsamościami.

„Jezus, który stał się jednym z nas, chce nam pomóc przezwyciężyć lęki, uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny” – mówił, podkreślając, że to jest najgłębsza treść liturgii Niedzieli Palmowej.

„Święty Jan Paweł pragnął, aby ona napełniała życie każdego, a zwłaszcza młodych ludzi, którzy są otwarci na wszelkie dobro. Dlatego są te nasze spotkania, którym z nieba patronuje św. Jan Paweł II. Niech dobro, jakie płynie z przeżyć Paschalnych stanie się w pełni waszym udziałem” – życzył młodym Arcybiskup.

Na białostockie świętowanie 33. Światowego Dnia Młodzieży przybyli młodzi z całej archidiecezji wraz ze swoimi duszpasterzami. Wieczorną Mszę św. pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy inaugurującą celebrację Niedzieli Palmowej rozpoczęło poświęcenie palm i uroczyste wejście do archikatedry, upamiętniające tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Eucharystię koncelebrował abp senior Edward Ozorowski oraz duszpasterze młodzieży.Przed południem blisko 400 młodych osób zebrało się na hali sportowej Zespołu Szkół Katolickich na wspólnym świętowaniu. Wspólną modlitwę rozpoczął abp Tadeusz Wojda, zachęcając do radosnego przeżywania całego spotkania.

Jednym z zaproszonych gości był Bartek Krakowiak z Warszawy, który w mocnym świadectwie dał przykład, że kto raz zaufa Panu Bogu, to choćby mocno dotknął dna, i tak będzie pragnął powrotu do Boga.

Dzielił się czasem sprzed nawrócenia, aż po decyzję pozostawienia wszystkich swoich spraw i wyruszeniu w drogę. Celem jego wędrowania okazało się Medjugorje, do którego szedł pieszo z Warszawy blisko dwa miesiące. Świadectwo Bartka poruszyło serca młodych ludzi, którzy słuchali Go z zapartym tchem.

„Uważam, że Maryja jest niedoceniana, a jest świetną pośredniczką między nami a Bogiem. Dotknęło mnie w tym świadectwie, że właśnie do Niej szedł Bartek, by odnaleźć na nowo siebie, a także relację z Bogiem" – dzieli się Bartek Maliszewski, uczestnik tegorocznego spotkania.

„Bardzo do mnie to świadectwo przemówiło, bo każdy ma jakąś ciemność w sercu. Piosenka Tau „Jestem z Tobą”, która była jednym z punktów zwrotnych w życiu Bartka, też mi w pewnym momencie życia pomogła" – dodaje Agnieszka Bagińska z parafii św. o. Pio.

Koronka do Bożego Miłosierdzia poprzedziła ważne wydarzenie dla wielu młodych artystów, którzy w tym roku zmierzyli się w VI Edycji Festiwalu Palm. abp Tadeusz Wojda, Tadeusz Truskolaski Prezydent Białegostoku i Bożena Dzitkowska Kurator Oświaty wręczali nagrody i wyróżnienia w kategoriach: przedszkolnej, szkolnej, rodzinnej i pozaszkolnej. Na miejscu został też rozstrzygnięty konkurs na najwyższą palmę.

Wręczone zostały również nagrody za udział w Grze Miejskiej, która odbyła się w godzinach przedpołudniowych na terenie centrum miasta Białegostoku. 63 uczestników w 13 drużynach podjęło się rywalizacji w grze, której w tym roku patronował św. Stanisław Kostka. Młodzież w sześciu punktach wskazanych na mapie, miała do wykonania szereg zadań, których inspiracją stały się ważne momenty z życia Świętego. Dobra pogoda była przy tym wyśmienitą zachętą do czasowej rywalizacji. Siedem drużyn było nagrodzonych.

Podsumowaniem spotkania był koncert rapera Arkadio. Specjalista od rapu i freestyle z Nowego Sącza w programie ewangelizacyjnym „Rób to co kochasz” przekonywał na przykładzie swojego życia by nie bać się realizować marzenia - razem z Panem Jezusem.

„To dobrze, że gra miejska dotyczyła św. Stanisława Kostki. Wiele informacji o świętym było „przemyconych” w formie rozrywki. Młodzież, której jest patronem, mogła lepiej poznać jego postać" – mówi Bartek.

Zwieńczeniem święta była Eucharystia archikatedrze pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy. Posługę muzyczną pełniła młodzież pochodząca z różnych wspólnot i parafii.

„Cieszę się, że mogłam posługiwać na mszy z udziałem arcybiskupa. Czułam, że Bogu się podoba, że nie śpiewamy dla własnej chwały, tylko dla Niego. I mimo że ja jestem mała, to mogę Mu siebie dać" – dzieli się Agnieszka Bagińska, dyrygentka.

ks. Rafał Arciszewski

Więcej: http://archibial.pl/wiadomosci/1696-bialostockie-obchody-swiatowego-dnia-mlodziezy/

 

DIECEZJA BIELSKO-ŻYWIECKA:

Źródło: http://diecezja.bielsko.pl

Około 10 miesięcy przed Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie młodzi ludzie z Podbeskidzia uczestniczyli w diecezjalnych obchodach Niedzieli Palmowej w katedrze w Bielsku-Białej. Bp Roman Pindel, który szedł wraz z młodymi w procesji palmowej, zachęcił młodych, by czerpali siłę z wiary w to, że znaleźli łaskę u Boga i nikt nie może ich odłączyć od miłości w Jezusie Chrystusie.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży rozpoczęły się kolorową procesją z palmami, która przeszła z kościoła pw. Trójcy Świętej do bielskiej katedry. Obok młodych ludzi z różnych zakątków diecezji, w procesji szli biskupi – Roman Pindel oraz Piotr Greger, a także kapłani i diakoni. Na czele niesiono repliki znaków ŚDM – ikony i krzyża.

ff1fa8c086ba6a1d8bdb4aac993a9a9777481b1a312593

 

W homilii bp Pindel przypomniał, że po ŚDM w Krakowie papież wytyczył swoistą mapę drogową, pozwalającą się lepiej przygotować przed kolejną odsłoną światowego spotkania młodych – zaplanowaną na styczeń 2019 roku w Panamie. Za Franciszkiem biskup powtórzył, że na drodze przygotowań towarzyszy nam Matka Boża i słowo Boże związane z Maryją.

Odnosząc się do słów „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30) – hasła przewodniego obecnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym – kaznodzieja zachęcił do namysłu nad znaczeniem sentencji wypowiedzianej do Marii Panny przez anioła w chwili zwiastowania.

„To nie bój się dobrze świadczy o tym, który te słowa słyszy. Bo to oznacza, że ten człowiek wierzy, że dla niego Bóg jest Bogiem, nie idolem. Bo to oznacza, że Bóg nie jest dla niego elementem jakiegoś magicznego myślenia lub hipotezą. Nie bój się – mówi Bóg do wszystkich wybranych, którzy doświadczają Jego bliskości, realnej relacji i poważnego traktowania. To oznacza, że jesteś ważny w oczach Boga. On ma dla ciebie najlepsze zamiary” – wyjaśnił hierarcha i nawiązując do orędzia papieża na 33. ŚDM w diecezjach, przypomniał, że w Piśmie Świętym znajdujemy 365 razy wyrażenie „nie bój się”, ze wszystkimi jego odmianami.

Za papieżem biskup zauważył, że młodzi obsesyjnie gromadzą jak największą liczbę „polubień”. „W mojej młodości psychologowie tłumaczyli, że dla przeżycia dnia potrzeba pięciu głasków – dobre słowo, zauważenie. Dziś liczymy polubienia” – zauważył duchowny i zachęcił, by próbować zbadać przyczynę codziennych, paraliżujących i oddalających od relacji z innymi lęków.

„Trzeba, żebyśmy zobaczyli te nasze lęki w świetle słowa wypowiedzianego do Maryi, ale i do nas: Raduj się, bo Bóg jest z tobą. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Tak mówi Bóg do każdego młodego człowieka, choć wiele okoliczności może wskazywać, że nam coś zasłania Boga, że jest nieobecny. Nie widzimy, że On jednak pochyla się, że jest zainteresowany zgnębionym na duchu, poniżonym, opuszczonym” – zaznaczył biskup.

„Tak mówi Bóg do tego, któremu wydaje się, że nikt go nie lubi, że nie ma żadnego followersa. Może nie wierzy w swoje możliwości. Znalazłeś łaskę u Boga. Trzeba tylko, żebyś się zatrzymał i wziął do serca to słowo: jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam” – zwrócił uwagę ordynariusz, cytując Pawłowe słowa z Listu do Rzymian. „Nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusa. Nawet jeśli tej miłości nie odczuwamy” – zapewnił i zaznaczył, że papieskie przesłanie dla młodzieży wpisuje się w tematykę Synodu Biskupów pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”.

Duchowny wspomniał także, że w diecezji trwają przygotowania do wdrożenia nowego sposobu podejścia wobec sakramentu bierzmowania. „Chodzi o takie podejście, w którym bierzmowanie jest pretekstem: przejdziemy jakby przez bierzmowanie po to, aby zostać w Kościele, aby włączyć się do jakiejś grupy modlitewnej, wspólnoty, ruchu. Chodzi o to, by dalej trwać i angażować się w życie Kościoła” – wytłumaczył, zachęcając wszystkich, którzy wierzą i potrafią się dzielić wiarą, by zaangażowali się w parafiach przy animacji grup.

Podczas modlitwy wiernych młodzi ludzie apelowali do rówieśników, żeby nie pozwalali, „aby przebłyski młodości gasły w mroku zamkniętego pokoju, w którym jedynym oknem na świat jest komputer i smartphone”.

Ks. Piotr Hoffmann, diecezjalny duszpasterz młodzieży, dziękując za przygotowanie spotkania, podkreślił, że ważnym wydarzeniem ewangelizacyjnym adresowanym do młodzieży z terenu diecezji były wielkopostne spotkania w kilku miastach w ramach „Duchowej rEewolucji”. Wzięło w nich udział w sumie kilka tysięcy młodych osób. Jednocześnie zaprosił na kontynuację tego przedsięwzięcia w postaci: Wieczorów Ożywienia Wiary w każdą 4. niedzielę miesiąca, począwszy od kwietnia, w kościele „przy dworcu”, kursu Alpha dla młodzieży ze Szkołą Ewangelizacji Cyryl i Metody – od 13 kwietnia do 8 czerwca, oraz czerwcowego weekendu z Ewangelią „Face to face” w ośrodku Nazaret w Bystrej.

Życzenia świąteczne złożyła na ręce biskupów młodzież z dekanatu wiślańskiego. Po Mszy św. można było skosztować tradycyjnej grochówki przed katedrą.

Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany w Niedzielę Palmową w wymiarze diecezjalnym, zainicjował Jan Paweł II w 1986 r. Papież chciał, by w Niedzielę Palmową młodzież całego świata obchodziła swoje święto w diecezjach, w łączności ze swoimi biskupami. Jednocześnie co dwa-trzy lata obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży w wybranych miastach świata. W 2019 roku piętnaste tego typu spotkanie odbędzie w Panamie.

Więcej: http://diecezja.bielsko.pl/aktualnosci/bp-pindel-do-mlodych-zamiast-liczyc-polubienia-radujmy-sie-z-laski-u-boga/

 

DIECEZJA BYDGOSKA:

Źródło: http://diecezja.bydgoszcz.pl

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” – to hasło XXXIII Światowego Dnia Młodzieży, który był obchodzony na szczeblu diecezjalnym.

Mszy Świętej w Niedzielę Palmową z udziałem stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w bydgoskiej katedrze przewodniczył biskup ordynariusz Jan Tyrawa. – Nasza obecność w Niedzielę Palmową wpisuje się w całoroczną formację stypendystów. Jest także dopełnieniem wielkopostnych rekolekcji, które w tym roku wspólnota przeżywała na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej – powiedział ks. Maciej Musiał, koordynator fundacji w diecezji bydgoskiej.

DSC 0369

 

W orędziu na Światowy Dzień Młodzieży Ojciec Święty Franciszek podejmuje temat obaw i niepokojów młodego pokolenia, proponując jako środek zaradczy „rozeznanie”: „Pozwala nam ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropny” – czytamy w orędziu. Następnie papież pisze o „powołaniu”, czyli byciu wezwanym przez Boga po imieniu, na wzór Maryi: „Bóg, wzywając kogoś po imieniu, jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową”. – Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ten dzień możemy przeżyć we wspólnocie, zwłaszcza w tak ważnym dniu roku liturgicznego – dodała szefowa bydgoskiej wspólnoty fundacji Aldona Gajek.

Tekst: MJ/KAI
Fot. Kl. Grzegorz Białek

Więcej: http://diecezja.bydgoszcz.pl/2018/03/25/niedziela-palmowa-swiatowy-dzien-mlodziezy/

 

ARCHIDIECEZJA CZĘSTOCHOWSKA:

Źródło: https://archiczest.pl

„Kochani młodzi przyjaciele potwierdzacie prawdę, że polska młodzież w wieku od 16 do 29 lat jest największą nadzieją Europy i świata, bo w rankingach aż 84 procent przyznaje się do Boga objawionego w Chrystusie” - mówił w homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski do młodych, którzy zgromadzili się w Niedzielę Palmową, 25 marca w archikatedrze częstochowskiej Świętej Rodziny na diecezjalnych obchodach 33. Światowego Dnia Młodzieży.

1522001282

Główne obchody rozpoczęły się na placu św. Jana Pawła II przed archikatedrą Świętej Rodziny, gdzie odbyło się czuwanie modlitewno-ewangelizacyjne.

Po poświęceniu palm i procesji, abp Depo przewodniczył Mszy św. w archikatedrze Świętej Rodziny z udziałem młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania oraz młodych zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich przybyłych z całej archidiecezji.

W homilii abp Depo podkreślił, że wiara młodych ludzi, to jest nasza wspólna nadzieja. - Wy jesteście nadzieją dla przemiany tego świata, pomimo jego znaków cywilizacji śmierci i prowokacji.- mówił abp Depo.

- Przed chwilą byliśmy w sercu dramatu Jezusa i jego miłości wyszydzonej, opluwanej, bitej i po ludzku doprowadzonej do śmierci. To nie był reportaż sprzed dwóch tysięcy lat. To nie było wspomnienie historii i jakiegoś losu zabłąkanego nauczyciela z Nazaretu. To jest teraz i tutaj Jego spotkanie się z nami. To jest zaproszenie, aby wpisać się w Jego życie – podkreślił arcybiskup nawiązując do tekstu Męki Pańskiej.

- On jest dowodem trudnej miłości Boga. Tej nie tylko wcielonej w Betlejem, kiedy Bóg potrzebował ciała, aby nas zbawić w ciele.  Bóg nie jest nigdy przeciwko człowiekowi. Bóg nie jest przeciwko ludzkiemu ciału i ludzkiej miłości. – kontynuował arcybiskup i dodał: „On ukrzyżowany na Golgocie zwycięża miłością miłosierną i zmartwychwstaje”.

Metropolita częstochowski zaznaczył, że „ludzie będą się dzielić na tych, którzy w Niego uwierzą i będą trwali przy Nim do końca i na tych, którzy się Jemu będą sprzeciwiać do końca”.

- Dzisiaj jesteśmy radośni wychodząc z Chrystusem na drogę, ale równocześnie jest w nas niepokój i stawiamy sobie pytanie:  Jaka jest nasza wiara i miłość do Chrystusa? – mówił abp Depo.

- Czy On nie jest odsuniętym do lamusa historii idealnym nauczycielem, humanistą rozświetlającym mroki życia, ale zatrzymującym się, bo oto przecież nie można Go widzieć, nie można Go dotknąć, tak fizycznie nie można Go sprawdzić. A to nie sprawdzalne zdaje się być nie istniejące – kontynuował arcybiskup.

Pasterz Kościoła częstochowskiego przypomniał młodym ludziom, że główne niebezpieczeństwo dla każdego pokolenia ludzi to uwierzyć w kłamstwo, które występuje pod pozorem prawdy. - Uwierzyć, jak to mówią tak zwani śpiący świadkowie grobu, że oto, gdy myśmy spali, to Jego uczniowie przyszli i wykradli Jego ciało – przypomniał arcybiskup.

- Zagraża nam kłamstwo, że człowiek jest tylko zwierzęciem, który może panuje rozumowo nad naturą, ale ma przecież tę samą biologię, pragnienia i zmysły. I dlatego prawa zwierząt są zrównanie z prawami ludzi. I to kłamstwo się proponuje. – kontynuował arcybiskup

- A równocześnie mówi się, że jesteśmy bogami, bo to my będziemy wybierać co jest dobre a co złe, a nie słuchać dwóch kamiennych tablic z Synaju potwierdzonych Golgotą – dodał metropolita częstochowski.

 - Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które musi dać własną odpowiedź nie tylko idąc za Jezusem, ale będąc Jego świadkami. Życie bez Chrystusa nie ma sensu – wołał arcybiskup i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, że „nie ma życia na próbę. Nie ma miłości na próbę, bo nie ma i śmierci na próbę”.

Mszę św. z metropolitą częstochowskim koncelebrowali m. in. bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej oraz duszpasterze młodzieży.

Obchodom 33. Światowego Dnia Młodzieży w tym roku towarzyszyło hasło "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana”.

 

Tekst: Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Fot. Grzegorz Gadacz/TV Niedziela

 

Więcej: https://archiczest.pl/wiadomosci/abp-depo-polska-mlodziez-jest-najwieksza-nadzieja-europy-i-swiata

 

 

DIECEZJA EŁCKA:

Źródło: http://diecezjaelk.pl

DSC 3297

„Jakże bliskie są nam słowa Jezusa – ‘Wstańcie, chodźmy’. Wstaliście, zeszliście z kanapy, nałożyliście dobre buty i przyszliście do Katedry Ełckiej, i za to wam dziękuję” – mówił bp Jerzy Mazur podczas spotkania z młodzieżą w Niedzielę Palmową. Biskup przewodniczył Mszy św. w katedrze ełckiej, na którą przybyła młodzież z Ełku i okolic wraz z duszpasterzami.

Podczas homilii biskup mówił: „Jezus mówił  do Apostołów, aby prosili o wszystko, a będzie to im dane. Wy również o wszystko proście Jezusa w Jego Imię. Z tych próśb, z tego zawierzenia rodzi się zawsze dobro i piękno, uśmiech, radość, miłość i obecność. Nie przegapcie tego.” – wyjaśniał hierarcha.

Bp Mazur zachęcał młodych, aby włączyli się w przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia i jak najczęściej przyjmowali Jezusa do serca. „W Komunii jest moja moc i siła do czynienia dobra, do bycia dobrym człowiekiem. Jesteśmy stworzeni  do wyższych rzeczy, pragnień. Nie pozwólmy obedrzeć się z tych pragnień, z tych wartości innym ludziom” – powiedział.

Biskup ełcki zaakcentował dwie postacie: św. Stanisława Kostkę – patrona obecnego roku duszpasterskiego w Polsce i o. Mariana Żelazka – współbrata, misjonarza trędowatych w Puri. „To od nich uczcie się miłości krzyża, nie bójcie się stawać pod krzyżem ze swoimi problemami i radościami. To od nich uczcie się właściwie przeżywać cierpienie, zapraszając w nie Boga Miłosierdzia. Bez krzyża nie znajdziecie miłości. W nim człowiek znajduję autentyczna zachętę do dobrego i  Bożego życia” –  zachęcał biskup.

Po zakończeniu Eucharystii została odczytana Litania do św. Stanisława Kostki, odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz  zostało wystawione Misterium Męki Pańskiej- Ślad Losu,  przygotowane przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży parafii katedralnej. Na zakończenie Pasterz diecezji spotkał się z młodzieżą na agapie, gdzie uczestnicy dzielili się trudnościami i radościami w życiu wiarą. Biskup zaprosił wszystkich do Suwałk, na Diecezjalny Dzień Młodych, który odbędzie się 26 maja 2018 r.’

ks. kz

Więcej: http://diecezjaelk.pl/bp-mazur-do-mlodziezy-wstaliscie-zeszliscie-z-kanapy-i-za-to-wam-dziekuje/

 

 ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA:

Źródło: http://www.diecezja.gda.pl

022963 6lqO IMG 6688 83

- Świadomość, że jesteśmy otoczeni modlitwą pasterzy jest dla nas - młodych - niezwykle cenna. Prosimy o błogosławieństwo na czas pracy nad sobą, abyśmy wzrastali w wierze i odpowiedzialności - zwracał się do metropolity przedstawiciel młodzieży.
Pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia odbyły się w katedrze oliwskiej uroczystości przeżywanego w diecezji Światowego Dnia Młodzieży. Eucharystię poprzedziła uroczysta procesja z palmami, w której wzięli udział nie tylko młodzi, ale także przedstawiciele działających w diecezji wspólnot. Ogromną większość pośród nich stanowili członkowie Drogi Neokatechumenalnej. Wraz z metropolitą Mszę św. sprawowali gdańscy biskupi pomocniczy oraz kilkunastu kapłanów. Homilię podczas uroczystości wygłosił bp Wiesław Szlachetka.
- Dlaczego potrzebna była aż tak wielka ofiara ze strony Boga? Czyż Bóg nie mógł zbawić nas inaczej? - pytał bp Wiesław.
Biskup zaznaczał, że krzyż Chrystusa jest znakiem nieskończonego miłosierdzia Boga względem każdego człowieka.
- Ten krzyż ukazuje nam, że Boże miłosierdzie jest sprawiedliwe. Bóg przez ten krzyż uczynił zadość sprawiedliwości, wobec której zaciągnęliśmy dług, poprzez nasze winy. Bóg w swoim miłosierdziu sam spłacił ten dług. Wziął na siebie sprawiedliwość, by nam pozostawić tylko miłosierdzie. Krew Chrystusa - Bożego Syna, popłynęła na odpokutowanie naszych win. Tak oto poprzez dzieło zbawienia sprawiedliwości stało się zadość - podkreślał biskup.
- Trzeba nieustannie troszczyć się, aby ten dar zbawienia przyjmować. A przyjmujemy go, gdy usłyszane Słowo Dobrej Nowiny zamieniamy w czyn. Gdy uczestniczymy w sakramentach, wśród których najcenniejszym jest Eucharystia. Ona włącza nas w ofiarę Chrystusa, że już dzisiaj możemy karmić się jej owocami. Życiem samego Boga - mówił hierarcha.
Po Mszy św. uczestnicząca w Eucharystii młodzież udała się do oliwskiej Auli Jana Pawła II. Tam oprócz radosnego śpiewu zabrzmiały także słowa licznych świadectw wiary. Podczas spotkania w Auli Jana Pawła II zabrzmiały pieśni uwielbienia. ks. Rafał Starkowicz /Foto Gość
O swoim powrocie do Boga opowiedział Kacper. Wychowany w katolickiej rodzinie młodzieniec obecnie przygotowuje się do małżeństwa. Kacper podzielił ze zgromadzonymi wspomnieniami o doświadczeniu ateizmu oraz historią swojego powrotu na łono Kościoła. - Teraz czuję miłość Boga w moim życiu. Bezwarunkową miłość. Dzisiaj od Boga uczę się jak kochać i przebaczać - mówił.
Wśród głoszących świadectwa znaleźli się także wywodzący się ze wspólnot salezjańskich młodzi małżonkowie. Mówili oni o dorastaniu do małżeństwa, które dokonuje się m.in. na drodze wspólnej modlitwy.
Doświadczeniem swojej wiary podzielili się z młodzieżą także: kleryk, siostra zakonna oraz młody kapłan, który seminarium skończył przed dwoma laty.
Spotkanie młodych zakończyło wspólne zwiedzenie Gdańskiego Seminarium Duchownego.

 

ARCHIDIECEZJA GNIEŹNIEŃSKA:

Źródło: http://www.archidiecezja.pl

2018 03 26 14 48 06

Młodzież z archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyła w Niedzielę Palmową w obchodach Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym. Wzorem lat ubiegłych spotkania odbyły się w dekanatach z udziałem i pod przewodnictwem duszpasterzy młodych.

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży odbywają się w Polsce od 1986 roku. Pierwotnie w archidiecezji gnieźnieńskiej wybierano jedno wspólne miejsce, do którego zjeżdżali młodzi z różnych parafii. Dla wielu było to jednak dość karkołomne, dlatego zdecydowano, by święto młodych organizować w dekanatach. Tak było również w tym roku.

 

Gniezno

Młodzi z obu gnieźnieńskich dekanatów spotkali się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie pod hasłem: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) Towarzyszyli im duszpasterze: ks. Waldemar Myka, ks. Dominik Poczekaj i ks. Michał Szalaty. Nie zabrakło wspólnej modlitwy i śpiewu. Kilka słów do młodych skierowała też s. Kinga Skórska SAC, która nawiązując do hasła spotkania podpowiedziała, jak zidentyfikować i rozbroić swój strach. Najwięcej emocji wzbudziła jednak „Droga odwagi”, w czasie której młodzi mieli do wykonania kilka zadań. Na początek #login, czyli kim jesteś. Każdy na nalepce napisał swoje imię i nazwisko i przykleił do ubrania. Dalej #challenge, trzeba było wymyślić dla siebie zadanie na Wielki Tydzień, #internety, wstawić w social mediach informację o obecności na spotkaniu, następnie #bohater, czyli przyznać się, kto jest moim największym życiowym autorytetem, #zdrówko,  na szpatułce określić stan swoje duchowego zdrowia i wreszcie #radocha, napisać coś miłego na nalepce i przykleić ją koledze lub koleżance. Centralnym punktem spotkania była Msza św. sprawowana w katedrze gnieźnieńskiej, po zakończeniu której młodzi wrócili do CEF na pączki i herbatę. 


Wągrowiec

Dekanat wągrowiecki świętował pod hasłem: „Jesteście (...) cenni w Jego oczach” (Iz 43,3). Późnym popołudniem młodzi wraz z duszpasterzami zgromadzili się w jednym z miejskich parków, by zachęcać rówieśników do włączenia się w dzieło ewangelizacji. Młodzi młodym opowiadali o działających w mieście duszpasterstwach młodzieżowych. Następnie ks. Rafał Ochojski MSF poświęcił przyniesione palmy i wszyscy ruszyli do kościoła pw. św. Wojciecha, gdzie kapłan przewodniczył Mszy św. i wygłosił do młodych homilię. Zwieńczeniem obchodów była konferencja Jacka Pulikowskiego: „Love story – kilka słów o zakochaniu...”, która, co oczywiste, wzbudziła spore zainteresowanie młodych. Na zakończenie prelegentowi i wszystkim obecnym podziękował ks. Damian Woźniak, dekanalny duszpasterz młodzieży.


Różanna (dekanat trzemeszeński)

Młodzi z dekanatu trzemeszeńskiego zostali zaproszeni do parafii pw. św. Brata Alberta w Różannie. Spotkanie rozpoczęła procesja z palmami do kościoła parafialnego, gdzie sprawowana była Msza św. stanowiąca główny punkt spotkania. Eucharystii przewodniczył proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Korygacz. Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Piotr Kotowski, ks. Łukasz Staniszewski, ks. Przemysław Grzybowski oraz ks. Marcin Maciejewski. Młodzież uczestniczyła też w adoracji Najświętszego Sakramentu oraz wysłuchała świadectwa więźnia jednego z zakładów karnych. Na koniec – jak to przy rodzinnych zjazdach bywa – wszyscy spotkali się przy wspólnym stole.


Pobiedziska

W luźnej, przyjacielskiej atmosferze upłynęło też spotkanie młodych z dekanatu pobiedziskiego. Podobnie jak w innych miejscach młodzi uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii rozpoczynającej obchody Wielkiego Tygodnia. Następnie spotkali się na plebanii parafii pw. Świętego Ducha, gdzie przy pysznych ciastkach i planszówkach mieli okazję lepiej się poznać i porozmawiać.  

Inowrocław

W Inowrocławiu Eucharystię w intencji młodych sprawowali dekanalni duszpasterze młodzieży: ks. Marcin Przybylski i ks. Krzysztof Kubaszewski. W homilii ks. Marcin przypomniał skąd zrodził się pomysł Jana Pawła II, aby Światowy Dzień Młodzieży zorganizować w Niedzielę Palmową. Nawiązał także do postaci młodzieńca odzianego w prześcieradło z odczytanej Męki według św. Marka – Dzisiaj jest wielu młodych, którzy jak napisał w Orędziu na XXXIII ŚDM papież Franciszek, „nieustannie dokonują retuszowania swoich wizerunków, chowając się za maskami i fałszywymi tożsamościami tak, że sami niemal stają się fake’iem”. I dlatego Chrystus, jeśli mu na to pozwolimy, może zerwać z nas to stare prześcieradło i przyodziać w szaty nowego człowieka, człowieka zmartwychwstałego!” Po Eucharystii młodzi udali się do pobliskiej Kruszwicy na Misterium Męki Pańskiej, przygotowane przez ich rówieśników.

Kruszwica

Kujawskie Misterium wystawione zostało już po raz szósty. Uczestnicy spotkali się najpierw w miejskim amfiteatrze, gdzie byli świadkami m.in. uroczystego wejścia Jezusa do Jerozolimy, Ostatniej Wieczerzy, modlitwy Jezusa w Ogrójcu i biczowania. Kolejna część pasji - Droga Krzyżowa odbyła się na ulicach miasta, a zakończenie, a więc scena ukrzyżowania i zmartwychwstania, miała miejsce przy bazylice kolegiackiej. W przygotowanie Misterium zaangażowali się młodzi  wraz z duszpasterzami ks. Michałem Bubaczem i ks. Łukaszem Twarużkiem.

Zachęcamy organizatorów święta młodych w dekanatach do przesyłania relacji i zdjęć >>> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fot.
Gniezno ks. D. Poczekaj
Wągrowiec ks. D. Woźniak
Różanna P. Bukowski
Pobiedziska ks. K. Idczak
Inowrocław/Kruszwica J. Dworek i P. Jankowska 
Kruszwica ks. M. Bubacz

Więcej: http://www.archidiecezja.pl/aktualnosci/niedziela_mlodych_w_archidiecezji_.html

 

 DIECEZJA KALISKA:

Źródło: http://www.diecezja.kalisz.pl

img 1463jpgmin

Męka Pana Jezusa nie tylko musi być słuchana, ale żeby odbiła się w naszym życiu, musi być naszym sposobem modlitwy – mówił bp Łukasz Buzun podczas Mszy św., na której zgromadzili się młodzi z diecezji kaliskiej. Obchody XXXIII Światowego Dnia Młodzieży odbyły się przy Krzyżu Jubileuszowym na szczycie Kobylej Góry zwanej Górą Krzyża.

W homilii celebrans podkreślał, że za krzyżem stoi zmartwychwstanie. - Krzyż jest świadectwem zbawienia człowieka, świadectwem Bożej miłości. Cała Męka Pańska jest świadectwem historycznym, które ciągle trwa, bo Bóg kocha człowieka – powiedział bp Buzun.

Prosił młodych, aby nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali były dla nich modlitwą. - Musimy uczyć się na drodze naszej wiary modlić Męką Pana Jezusa. Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale są po to, żeby te treści zmieniać w modlitwę i żeby ta modlitwa otwierała nasze serca i umysł na działanie Ducha Świętego, który kropla po kropli nasze serce nawadnia łaską uświęcającą i powoduje, że stajemy się ludźmi, którzy noszą w sobie rozwijający się dar wiary – przekonywał kaznodzieja.

Akcentował, że ogromną rolę w życiu młodego człowieka odgrywa sakrament pokuty i Eucharystia. – Msza św. otwiera nas na Boga i drugiego człowieka – wskazał hierarcha.
Wskazywał na Maryję, jako przewodniczkę na drodze wiary. - Niech Maryja, która stała pod krzyżem prowadzi nas po drogach doświadczenia Jezusa na drodze naszego życia w modlitwie, Eucharystii, sakramencie pokuty – mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Podczas Mszy św. zaśpiewał zespół Tratwa Music Project.

W tym roku pielgrzymka młodzieży na Górę Krzyża odbyła się już po raz 19. Spotkaniu przyświecały słowa XXXIII Światowego Dnia Młodzieży „Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Przed Eucharystią odmówiona została Koronka do Miłosierdzia Bożego. W obchodach licznie wzięła udział młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania.
Po raz pierwszy młodzież na Górę Krzyża Jubileuszowego pielgrzymowała 16 kwietnia 2000 r. Wtedy pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała dokonał poświęcenia stalowego krzyża, który ma wysokość 20 m. Z roku na rok spotkanie gromadzi coraz więcej młodych ludzi.

Tekst za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI

 

ARCHIDIECEZJA KATOWICKA:

Źródło: http://archidiecezjakatowicka.pl

9eff07926f4a4e9aa11c6bcc83baa1ac C930x620 UHnB01

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla odbył się Światowy Dzień Młodzieży. Młodym towarzyszyły relikwie ich świętego patrona, szalenie odważnego Stanisława Kostki.

Dziś, w Niedzielę Palmową, przeżywają swoje święto - 33. Światowy Dzień Młodzieży. Jego hasłem są słowa wypowiedziane do Maryi przez Archanioła Gabriela: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana".

Razem z abp. Wiktorem Skworcem za młodych i z młodymi modlili się biskupi pomocniczy: Marek Szkudło i Adam Wodarczyk, abp senior Damian Zimoń oraz kapłani archidiecezji.

Nie ma innego Pana

W homilii abp Wiktor Skworc przypomniał młodym, jak wielkim darem w ich życiu jest Duch Święty, którego otrzymali na chrzcie świętym oraz bierzmowaniu. Zachęcał ich, by na co dzień korzystali z Jego pomocy.

- Modlimy się o to, żebyście dzięki Duchowi Św. upodobnili się do Chrystusa Syna Bożego, bo na tym, moi drodzy, polega cała tajemnica życia chrześcijańskiego - wyjaśniał w imieniu wszystkich biskupów archidiecezji.

- Duch Św. to cała osobowa dynamika Boga - dodał. - To Boże towarzystwo na drogę waszego życia - mówił, wyjaśniając, że to dzięki Duchowi Świętemu w wierzących rodzą się dobre pragnienia, myśli i czyny.

- To Duch Święty ostatecznie sprawia, że mówimy z przekonaniem, z wiarą: "Panem jest Jezus, nie ma innego". On uczy nas modlitwy. Zwłaszcza, w sytuacjach kiedy nie potrafimy się modlić. Często młodzi mówią: "Mam trudności w modlitwie, nie potrafię się modlić", ale Duch św. nas uczy, jak mówić do Jezusa - obrazował metropolita katowicki.

Młodych archidiecezji zachęcał, by zrobili coś dla Jezusa, by oddali mu coś więcej niż palmowe gałązki. By poświęcili Mu swoje zaangażowanie, czas, by wykonali coś z miłości do Niego. - Dziś Jerozolima jest tutaj - mówił, nawiązując do Niedzieli Palmowej sprzed dwóch tysięcy lat.

Kierunek: przyszłość

Nawołując do orędzia papieża Franciszka na 33. ŚDM prosił młodych Ślązaków, by nie bali się w życiu wybierać Boga. - Nie bój się - mówił im. - Powiecie, biskupowi to łatwo mówić. Nie bój się na każdym etapie życia - wyjaśniał, dodając, że chrześcijanie powinni bać się jedynie grzechu, niewierności, czy zaparcia się Boga.

- W starciu z lękami Duch Św. obdarza nas męstwem - tłumaczył. Młodych zachęcał, by Ducha Św. przyzywali nie tylko podczas egzaminów, ale także w codzienności. - Ciągle jesteśmy egzaminowani z naszego człowieczeństwa, z chrześcijaństwa, z naszego świadectwa o tym, czy jestem uczniem Jezusa. Dlatego, moi drodzy, codziennie proście Ducha Św. o pomoc, o światło. Wołajcie: "Duchu Św., przyjdź, prowadź" - zachęcał ich.

Za Franciszkiem mówił młodym, że każdy z nich jest uczniem oraz misjonarzem. - Macie misję do spełnienia. Teraz nadeszła wasza godzina, losy Ewangelii są dziś złożone w wasze ręce, serca i umysły. Patrzę na was, młody Kościół z radością i nadzieją, bo  jesteście przyszłością Kościoła, społeczeństwa, rodziny. Jesteście przyszłością, niech was Duch Św. prowadzi!

W Niedzielę Palmową każdy z młodych mógł zrobić także szczególny dobry uczynek - oddać krew w specjalnym autokarze pod katedrą. Młodzi otrzymali również specjalne wydanie "Gościa Niedzielnego", gadżet na smartfony - uchwyt popsocket z czterema obrazkami opisującymi kerygmat oraz talerz grochówki.

W archidiecezji katowickiej, w roku poświęconym św. Stanisławowi, w Niedzielę Palmową rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Stanisława. Jej szczegóły znaleźć można na mlodzidlamlodych.pl.

Więcej: http://archidiecezjakatowicka.pl/temat/news/latest-news/33-Swiatowy-Dzien-Mlodziezy-w-katowickiej-katedrze

 

 DIECEZJA KIELECKA:

 Źródło: http://www.diecezja.kielce.pl

bbb 6

W Kościele katolickim obchodzimy Niedzielę Palmową – święto upamiętniające wjazd Jezusa do Jerozolimy. To także Światowy Dzień Młodzieży. Uroczystej Mszy św. w kieleckiej Katedrze przewodniczył Biskup Kielecki Jan Piotrowski. 

Niedziela Palmowa wprowadza nas w atmosferę Wielkiego Tygodnia. – „W dniu dzisiejszym  gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód Misterium Paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i Zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w Tajemnicy Jego Krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu” – powiedział bp Piotrowski tuż przed poświęceniem palm, które wierni przynieśli na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy.

W rozmowie z mediami ordynariusz kielecki podkreślił, że Niedziela Palmowa i Wielki Tydzień, to czas, podczas którego w sposób szczególny powinniśmy pomyśleć o tym, co dokonało się na Krzyżu. Jest to też czas duchowej odnowy. – „Pan Jezus nie oczekuje od nikogo jakichś rzeczy nadzwyczajnych, ale chce, by ta nasza codzienność zdobywała  nową jakość w serdeczności, w dziełach miłosierdzia, w pojednaniu i życzliwości. Krzyż nie jest rzeczywistością, która przeminęła. Miłosierdzie Boże nie przemija, bo jest zawsze dla człowieka. Myślę, że w swojej osobistej wrażliwości i duchowej potrzebie, każdy znajdzie w liturgii i usłyszanym Słowie Bożym podpowiedź i wybierze to, co go odnowi i da mu paschalną radość związaną ze Zmartwychwstaniem Pana Jezusa” – powiedział bp Piotrowski.

Niedziela Palmowa to także Światowy Dzień Młodzieży, który ustanowił papież Jan Paweł II. Jest on obchodzony w parafiach diecezji kieleckiej. Zbierane w tym dniu ofiary do puszek przekazane zostaną na rzecz młodzieży z diecezji kieleckiej, która w styczniu 2019 r. wyjedzie na międzynarodowe obchody ŚDM do Panamy.  

Wśród takich osób jest Julia Murzynowska. – „Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy nas wspierają. Dziękujemy za każdą złotówkę, dla nas to bardzo ważne. Wyjazd do Panamy jest bardzo kosztowny, bo wynosi około 8 tys. od osoby i wielu z nas nie jest w stanie pokryć całej kwoty” – przyznała. Ofiary były zbierane po każdej Mszy św. przed kościołami w naszej diecezji.

tekst za: em.kielce.pl

 

DIECEZJA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKA:

Źródło: http://www.diecezjakoszalin.pl

f68c2783eabb6e78e3bd287ccb62193f

Nawiązując do procesji z palmami wokół szczecineckiej świątyni, która rozpoczęła celebrację, biskup powiedział: - Wędrowaliśmy, śpiewając radośnie "Hosanna", naśladując tamten tłum. Weszliśmy tutaj i zaczęły brzmieć słowa skrajnie inne. Ten przekaz jest dla nas niezwykle istotny.

Biskup odniósł się do zachowania tłumu, który wiwatował na cześć wjeżdżającego do Jerozolimy Jezusa.

- Tłum jest rzeczywistością, która między "Hosanna", a "Ukrzyżuj" zostawia niewielką przestrzeń. To dla nas ważne przesłanie, ponieważ my jesteśmy tłumem nie tylko wtedy, kiedy zbieramy się w większej liczbie. Dzisiaj, choćby poprzez media, tworzy się sytuacja, kiedy nawet siedząc we własnym pokoju, jesteśmy częścią jakiegoś tłumu. A temu trudno o refleksję i samodzielne myślenie. W tłumie szybko ulegamy presji krzyku, który się rozlega - mówił biskup.

Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej wezwał zebranych do refleksji nad osobistymi reakcjami na różne zjawiska i słowa, które są obecne w przestrzeni społecznej i medialnej.

- To co jest tłumne ma zawsze znamię bezrefleksyjności. Ktoś wyda okrzyk i zaczyna się. Nie ma nawet czasu na sprawdzenie, czy tak rzeczywiście jest. To nam, uczniom Jezusa, potrzebna jest lekcja Niedzieli Palmowej - usłyszeli uczestnicy Eucharystii.

Odnosząc się do odczytanego opisu Męki Pańskiej, biskup zwrócił uwagę m.in. na brak czuwania uczniów w Ogrodzie Oliwnym, przytaczając najpierw fragment z książki Benedykta XVI "Jezus z Nazaretu".

"Ospałość uczniów pozostaje przez całe wieki szansą dla mocy zła. Ospałość ta jest znieczuleniem duszy, której spokoju nie mąci moc zła panującego w świecie, ani ogrom wyniszczającej ziemię niesprawiedliwości i cierpienia. To jest otępienie człowieka, który aby móc żyć spokojnie i w samozadowoleniu, wolałby tego nie zauważać" - cytował biskup.

- Ten brak czujności na bliskość Boga, jak mówi Benedykt XVI, daje złu przestrzeń do działania. Nie trzeba nam krzywdzić tylko popełniając jakieś zło. Wystarczy czegoś nie czynić, czegoś co jest naszą ludzką powinnością. Nie wolno tego nie widzieć. Nie wolno się nie pytać. Ta czujność jest moim spotkaniem z Bogiem, moją modlitwą - podkreślał biskup.

- Musimy wyjść stąd dzisiaj dotknięci Bożym przekazem, świadomi, że Bóg wziął na siebie aż tyle ludzkiej nieprawości i że przez Jego miłość daje nam szansę - powiedział biskup, zachęcając też zebranych do refleksji nad ewangelicznym opisem Męki Pańskiej w czasie całego Wielkiego Tygodnia.

 

 ARCHIDIECEZJA KRAKOWSKA:

Źródło: http://www.diecezja.pl

 

Podczas obchodów Niedzieli Palmowej 25 marca 2018 r. w Katedrze Wawelskiej została powołana Rada Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej. Pod hasłem "Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Pana", odbył się także XXXIII Światowy Dzień Młodzieży w wymiarze diecezjalnym.

- Tak chciał Jan Paweł II Wielki i ciągle do tego nawiązujemy, żeby właśnie w Niedzielę Palmową spotkać się razem, zamanifestować swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa i powitać Go tak, jak witali Go mieszkańcy Jerozolimy - mówił Abp Marek Jędraszewski.

Po Eucharystii w ogrodach Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Podzamcze 8, odbył się wspólny posiłek oraz koncert uwielbienia. Spotkanie podczas XXXIII Światowego Dnia Młodych stanowi ważny etap duchowych przygotowań do międzynarodowego spotkania młodzieży w Panamie.

Tradycyjnie obchody Niedzieli Palmowej poprzedziło XVI Forum Młodych organizowane przez Ruch Apostolstwa Młodzieży. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział około 250 młodych. Forum Młodych to wspólne rozważanie Słowa, a także wspólny śpiew i modlitwa. 

Rada Młodzieży powstała z inicjatywy młodych, którzy po Światowych Dniach Młodzieży chcieli kontynuować działalność ewangelizacyjną w archidiecezji. Rada jest organem doradczym Arcybiskupa Krakowskiego, a jej głównym celem będzie pomoc w pełnieniu pasterskiej posługi na rzecz młodzieży. Podczas wspólnych obrad Rada będzie miała za zadanie diagnozowanie i analizowanie problemów duszpasterskich dotyczących młodzieży oraz formułowanie wniosków i przedkładanie projektów rozwiązań Arcybiskupowi Krakowskiemu. Posiedzenia Rady będą odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku i będą miały charakter niepubliczny. Kadencja Rady trwa dwa lata.

Rada Młodzieży składa się łącznie z 22 członków. Wśród nich znajduje się archidiecezjalny duszpasterz młodzieży, 10 osób powołanych z nominacji Arcybiskupa, będących liderami największych wspólnot młodzieżowych działających na terenie archidiecezji, 3 członków z nominacji archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży oraz ośmiu przedstawicieli dekanatów Archidiecezji Krakowskiej, wybranych spośród 45 dekanalnych liderów młodzieży, reprezentujących osiem wyznaczonych rejonów.

 Więcej: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/prezentacja-rady-mlodziezy-archidiecezji-krakowskiej.html

 

 DIECEZJA LEGNICKA:

 Źródło: http://diecezja.legnica.pl

p070

Wspólna modlitwa, połączona z koncertem i świadectwami nawrócenia. W Legnicy młodzi ludzie świętowali obchody 33. Światowego Dnia Młodzieży. Z tej okazji w kościele pod wezwaniem Św. Tadeusza została odprawiona uroczysta Msza Św. Eucharystii przewodniczył Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Po mszy św., młodzież przeszła do hali widowiskowo- sportowej, gdzie miała okazję wysłuchać koncertu połączonego ze świadectwami nawrócenia członków zespołu “Rock and fire”. Kulminacją spotkania było Oratorium przygotowane przez krakowskich kompozytorów Huberta Kowalskiego i Pawła Bębenka. Muzyczne dzieło zaprezentowali uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy oraz uczestnicy 3-dniowych warsztatów muzycznych z całej Diecezji legnickiej. W sumie w hali OSiR-u zagrało i zaśpiewało ponad 100 młodych muzyków.

Więcej: http://diecezja.legnica.pl/niedziela-palmowa-mlodych/

 

DIECEZJA ŁOWICKA:

 Źródło: https://diecezja.lowicz.pl

015337 ixpk foto040 82 765x400

W Niedzielę Palmową na Starym Rynku w Łowiczu obchodzono XXXIII Światowy Dzień Młodzieży. Nie tylko młodzi z diecezji przybyli na spotkanie z biskupem.

ak co roku przed liturgią Niedzieli Palmowej odbył się festiwal młodych. Wspólnota z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu wraz z ks. Jackiem Zielińskim, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży, przygotowali animacje, by wspólnie śpiewem i tańcem wychwalać Pana. Ze sceny padły również słowa świadectwa s. Agnieszki, pasjonistki z Kutna, kleryka Mateusza i Oli. Po raz pierwszy, podczas spotkania odbył się quiz wielkopostny. Pytania nie były trudne, a za dobre odpowiedzi organizatorzy przyznawali nagrody – kubki z hasłem: „Bóg jest dobry cały czas!”.

Po zawiązaniu wspólnoty do wszystkich zgromadzonych przybył ordynariusz łowicki bp Andrzej F. Dziuba, żeby rozpocząć liturgię Niedzieli Palmowej i poświęcić wykonane palmy, a tych nie brakowało. Jak co roku uczniowie szkół i parafianie nie zawiedli i przygotowali okazałe palmy, które wzięły udział w konkursie przeprowadzonym po Mszy św.

– Gdybyśmy chcieli jednym słowem określić nasze spotkanie byłaby to „radość”, bo przecież z wysłuchanego przed chwilą fragmentu mówiącego o wjeździe Jezusa do Jerozolimy wypływa radość. Cieszą się wszyscy, cieszy się także osiołek, bo czuł się potrzebny Jezusowi, cieszy się palma, bo po niej kroczy Jezus, cieszą się ludzie, bo oto pośród nich idzie On – mówił ordynariusz diecezji. – Jednak w pobliżu miasta obradują ci, którzy się nie cieszą, którzy spiskują, jak zgładzić Jezusa. Dwa światy – jeden radości i pokoju, drugi pełen nienawiści i zdrady. My dziś na rynku tworzymy ten świat radości – dodał biskup.

Po rozpoczęciu liturgii na rynku, wszyscy udali się do katedry łowickiej, żeby dalej uczestniczyć w Eucharystii, podczas której, czytana z podziałem na role męka Pańska, miała oprawę muzyczną i efekty dźwiękowe. Inscenizację opracował bp Józef Zawitkowski.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie: lowicz.gosc.pl

Więcej: https://diecezja.lowicz.pl/xxxiii-swiatowy-dzien-mlodziezy/

 

ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA:

Źródło: http://archidiecezja.lodz.pl

Niedziela Palmowa w katedrze 2018 IMG 1753

– Pokażmy Jezusowi, że idziemy za Nim! Za tym Królem, który jest skuteczny! Który na progu wielkiego tygodnia daje nam słowo: złóżcie broń, opróżnijcie wszystkie swoje arsenały, przestańcie się zbroić na siebie nawzajem i uwierzcie, że to jest sposób, aby zbudować sensowne relacje, by doznać bezpieczeństwa, które daje Pan! – mówił arcybiskup Ryś.

Niedziela Męki Pańskiej, zwana w tradycji Niedzielą Palmową to dzień, który rozpoczyna w Kościele obchody wielkiego tygodnia. Podczas Mszy świętej w łódzkiej katedrze, która uwieńczyła spotkanie młodych w ramach XXXIII Światowego Dnia Młodzieży w j homilii arcybiskup Grzegorz zatrzymał się nad fragmentem dwóch ewangelii opowiadających o wjeździe Jezusa do Jerozolimy jak i o Męce Pańskiej.

– Ważnym jest, że kiedy wchodzimy w wielki tydzień, tuż na jego progu byśmy odłożyli broń! Wchodzimy za Jezusem do Jerozolimy za naszym łagodnym Królem. Za naszym Zwycięzcą! To, że jesteśmy tutaj tak licznie zebrani, to że szliśmy przez to miasto z radością, ze śpiewem, z oklaskami, z uwielbieniem to jest dowód na to, że Jego uznajemy za zwycięskiego – za tego Króla łagodnego. Tego Króla na osiołku uznajemy za zwycięskiego. Jeśli tak uważamy, to na ten tydzień złóżmy broń! Przestańmy się na siebie nawzajem zbroić! – apelował w homilii metropolita łódzki.

Chrystus jest Księciem Pokoju. Pokoju rozumianego w zupełnie inny sposób niż czysto po ludzku dlatego ucząc się od Niego mamy być do Niego podobni!  – Na tego mam takiego haka, a na tamtego innego! Na kolejnego nie mam, ale mam pieniądze, więc go przekupię! Tak chcecie żyć? – pytał  zgromadzonych arcybiskup.  – Tak nie chcecie, tak nikt nie chce żyć! Zatem przestań się zbroić! Przestań się rozglądać wokół siebie za kijem, żeby móc dowalić jednemu czy drugiemu, i żeby świat był ułożony tylko pod ciebie! Ciągle musisz szukać broni na każdego, który się koło ciebie rusza. Może zrób na odwrót! Otwórz ten swój arsenał i wyrzuć tę broń! Wyrzuć broń, dzięki której masz poczucie bezpieczeństwa i przestań się zbroić! – zaznaczył pasterz.

Nawiązując do fragmentu Męki Pańskiej łódzki pasterz tłumaczył młodym – po to czytamy Mękę Pańską dzisiaj, aby zobaczyć kto tak naprawdę wtedy wygrał. Jezus przegrał czy wygrał? Młodzi!  Jezus przegrał czy wygrał? Piłat przegrał czy wygrał? Kajfasz przegrał czy wygrał? Z kim chcecie być w tej ewangelii męki? Po czyjej stronie chcecie być? Z kim chcecie wygrać, a z kim przegrać? – pytał abp Ryś.

Podczas liturgii odśpiewana została Męka Pańska wg relacji św. marka, którą przygotowali i zaprezentowali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi pod dyrekcją ks. Grzegorza Kopytowskiego.

Jak szacują organizatorzy, w tegorocznych obchodach XXXIII Światowego Dnia Młodzieży w Łodzi udział wzięło blisko 2 tys. młodych ludzi, którzy przyjechali do Łodzi z różnych miast i miasteczek Archidiecezji Łódzkiej. Nie było by to możliwe, gdyby nie zaangażowanie i zapał katechetów i duszpasterzy w parafiach.

Więcej: http://archidiecezja.lodz.pl/2018/03/abp-rys-pokazmy-jezusowi-ze-idziemy-nim-tym-krolem-ktory-skuteczny/

 

 

DIECEZJA PELPLIŃSKA:

 Źrodło: http://radioglos.pl

imagezsdsdsdsds

Bp Kasyna do młodych: żyjcie nieukrywaną wiarą

Życzenia „odwagi, by żyć wiarą, bez ukrywania i pomniejszania jej” 25 marca  skierował biskup pelpliński Ryszard Kasyna do prawie 4 tysięcy młodych podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży w Kościerzynie.

Procesję z palmami ulicami miasta poprzedził wspólny śpiew i zawiązanie wspólnoty prowadzone przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.

Podczas Mszy św. w sanktuarium Królowej Rodzin w homilii bp Kasyna zauważył, że „najgroźniejszą chorobą dla człowieka jest samotność”, która rodzi się z własnego wyboru, niekiedy z powodu choroby lub izolacji otoczenia.

Dlatego podkreślił biskup, że „chrześcijaństwo nie jest światem zamkniętym przed drugim człowiekiem”. Hierarcha wskazał na tajemnicę krzyża, w którym należy dostrzec „nie wymysł Boga”, ale symbol tak dalekiego ukochania człowieka przez Boga, że krzyż, „który jest wymysłem ludzkim” Jezus przyjął na siebie.

Wyjaśniając przyczyny ludzkiego cierpienia, kaznodzieja stwierdził, że jest ono często „ceną za miłość”.

W nawiązaniu do sensu i hasła tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży biskup pelpliński mówił, że obchód jest  wielką „prośbą o miłość, jaka była obecna w życiu Maryi”.

Biskup apelował do młodych: „bojaźń czy lęk nigdy nie może mieć ostatniego słowa w naszym życiu, lecz powinna stanowić okazję do zawierzenia Panu Bogu swojego życia”.

W końcowej części homilii hierarcha życzył młodym odwagi „w odkryciu swojego powołania, które podsuwa Bóg” oraz „odwagi, by żyć wiarą, bez ukrywania jej i pomniejszania”.

Po Mszy św. był wspólny poczęstunek a ostatni akcent obchodu stanowił koncert ewangelizacyjny Dariusza Malejonka z zespołem Maleo Reggae Rockers.

 Więcej:http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/4394-prawie-4-tys-mlodych-na-33-dniu-mlodziezy-w-koscierzynie

 

 ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA:

Źródło: http://archpoznan.pl/pl/niedziela-palmowa-w-katedrze-poznanskiej

 

DIECEZJA PRZEMYSKA:

Źródło: http://przemyska.pl

2018 03 25 smap radymno 2 msza fotsg rfg7 42

Dzień ten rozpoczął się Jutrznią w kościołach stacyjnych, po której młodzi udali się na spotkaniach w grupach dzielenia. Tego dnia podjęli temat: Dary Ducha Świętego. Następnie uczestnicy spotkania, zarówno młodzi, jak i dorośli mieszkańcy ziemi radymieńskiej zgromadzili się przy kościele pw. św. Wawrzyńca, gdzie abp Adam Szal poświęcił palmy. Po dokonanym obrzędzie została odczytana Ewangelia mówiąca o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a następnie wyruszyła procesja z palmami na Plac przy Urzędzie Miasta.

Po zakończonej procesji odbyła się Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, który podczas homilii wskazał na Jezusa i Maryję, Nowego Adama i Nową Ewę, którzy w pełni posłuszeństwa realizują wolę Ojca w niebie. Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Chrystus i Maryja są z nami obecni, gdy pojawiają się przeszkody, abyśmy potrafili odkryć nadzieję pięknego życia zgodnego z Ewangelią.

Metropolita Przemyski, odnosząc się do Orędzia Papieża Franciszka na 33. Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową – 25 marca 2018, wspomniał, że Ojciec Święty podejmuje temat obaw i niepokojów młodego pokolenia, proponując jako środek zaradczy „rozeznanie”. Taka postawa pozwala nam uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropnyPotrzeba w tym pozostania w ciszy i rozeznania – mówił Arcybiskup – aby móc pogłębić wiarę.

Pasterz Archidiecezji, kończąc, podkreślił, że ludzie młodzi nie mogą skupić uwagi na polubieniach i zamknięciu się w świecie wirtualnym. Potrzeba głębokich relacji i spełnienia misji, a wzorem dla każdego jest Chrystus i Maryja, którzy w posłuszeństwie pełnią wolę Ojca. Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że Papież pisze o „powołaniu”, czyli byciu wezwanym przez Boga po imieniu, na wzór Maryi: „Bóg wzywając kogoś po imieniu, jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową”. Papież wzywa młodych do odwagi przyjęcia powołania, które ukazuje Bóg, „odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając”. I młodzież naszej Archidiecezji – jak zaznaczył abp Adam – winna otworzyć się z odwagą na zaangażowanie duszpasterskie poprzez udział w grupach Ruchu Światło-Życie, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Szkolnych Kół Caritas, Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Świętym. To uczestnictwo w ruchach, wspólnotach i grupach ma być świadectwem dla innych, stąd Arcybiskup wezwał zgromadzonych na XXV Spotkaniu Młodych: Kościół i świat oczekują na odpowiedź. Odkryjmy powołanie i bądźmy temu powołaniu wierni!

Na zakończenie Eucharystii Arcybiskup przekazał młodzieży znak misji, a ks. Tadeusz Biały ogłosił, że XXVI Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w 2019 r. odbędzie się w Dukli. Do tego urokliwego miejsca naszej Archidiecezji związanego z osobą św. Jana z Dukli zaprosił młodych ks. Stanisław Siuzdak, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. Do wzięcia udziału w tym spotkaniu zostali także zaproszeni młodzi ze Słowacji i Węgier.

Więcej: http://przemyska.pl/2018/03/25/smap-2018-radosc-niedzieli-palmowej/

 

 DIECEZJA RZESZOWSKA:

Źródło: http://www.diecezja.rzeszow.pl

DSC03525 1024x575

Drodzy młodzi, bycie powołanym po imieniu to zatem znak naszej wielkiej godności w oczach Boga, Jego upodobania względem nas. I Bóg wzywa każdego z was po imieniu. Wy jesteście owym „ty” Boga, cennymi w Jego oczach, godnymi szacunku i umiłowanymi (por. Iz 43, 4). Przyjmujcie z radością ten dialog, jaki proponuje wam Bóg, to wezwanie, jakie kieruje On do was, powołując po imieniu. – Papież Franciszek

Tradycyjnie już w niedzielę palmową w Jaśle odbył się Światowy Dzień Młodych. Młodzież z miejscowych parafii spotkała się w sanktuarium św. Antoniego, by w łączności z Papieżem Franciszkiem i młodzieżą całego świata wyrazić postawę swej głębokiej wiary w relacji z żywym i prawdziwym Bogiem.

Obchody Diecezjalnego Dnia Młodych rozpoczęto konferencją, którą wygłosił ks. Tomasz Ryczek, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji rzeszowskiej. Centralnym punktem spotkania była uroczysta Msza święta. Przewodniczył jej oraz Słowo Boże wygłosił biskup Edward Białogłowski.

Zdjęcia – Natalia Janowiec

 

Źródło: http://zbuta.rzeszow.pl

W niedzielę palmową – 25 marca – obchodziliśmy 33. Światowy Dzień Młodzieży. Z tej okazji młodzi z naszej diecezji zgromadzili się w trzech miejscach, aby wspólnie z Biskupem Janem Wątrobą i Biskupem Edwardem Białogłowskim modlić się i świętować.

Zgodnie z prośbą Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży młodzi przynieśli ze sobą nie tylko kolorowe palmy, ale też zielone gałązki, a dziewczęta miały wplecione we włosy zielone wstążki, które jak zauważył ks. Krzysztof Golas często nie pasowały do pozostałej części stroju: „Chrześcijaństwo to miejsce nadziei w świecie. Kiedy opowiadacie się za Chrystusem i nadzieją, którą przynosi, możecie poczuć, że nie pasujecie do mentalności tego świata. Pokażmy, że jesteśmy gotowi na świadectwo o chrześcijańskiej nadziei, choć ta nadzieja bywa niezrozumiana i odrzucana”.

Po konkursie na najdłuższą palmę, który wygrała młodzież z Borku Wielkiego, wszyscy razem przeszli do katedry, aby tam modlić się podczas wspólnej Eucharystii.

Podczas  homilii Ksiądz Biskup Ordynariusz nawiązywał do orędzia papieża Franciszka na 33. Światowy Dzień Młodych. Wspominał o tym, że młodzi często natrafiają na trudności i lęki. Rozwiązaniem tych problemów jest zawierzenie Panu Bogu, który nigdy nas nie opuszcza i kocha. Boża łaska  nie oznacza braku trudności, grzechu czy wątpliwości w życiu, oznacza ona odwagę, która pozwala znajdować ścieżki do Boga. Dostajemy też na 365 dni w roku słowa „Nie lękajcie się”, które w Piśmie Świętym pojawiają się często, pokazując że on zabiera nasze lęki, a nie usuwa nasze problemy. Myślą przewodnią były słowa że „Chrześcijani jest zawsze tam gdzie Chrystus”, które mają nam zapaść w pamięci i doprowadzić do Diecezjalnych Dni Młodych, które odbędą się na przełomie sierpnia i września.

 

Więcej: http://www.diecezja.rzeszow.pl/2018/03/swiatowy-dzien-mlodziezy-w-jasle/

http://zbuta.rzeszow.pl/2018/03/33-swiatowy-dzien-mlodziezy/

 

 DIECEZJA SANDOMIERSKA:

Źródło: https://diecezjasandomierska.pl

image35 3

Tłumy młodych z całej diecezji przybyły do Sandomierza na Niedzielę Palmową, podczas której obchodzono, w wymiarze diecezjalnym, Światowy Dzień Młodzieży.

W niedzielne przedpołudnie nie tylko słońce rozświetlało sandomierski Rynek Starego Miasta. Swoją radością i entuzjazmem rozbudzili go młodzi, którzy przybyli z wielu parafii na wspólne spotkanie w ramach Dnia Młodych obchodzonego na całym świecie. Młodzi łączyli się duchowo ze swoimi rówieśnikami zebranymi na placu św. Piotra wraz z papieżem Franciszkiem. Każda z grup parafialnych przybywała z ozdobną i oryginalnie wykonaną palmą. Pośród obecnych nie zabrakło członków Ruchu Światło Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ruchów duszpasterskich i szkół katolickich. Hasłem tegorocznego spotkania były ewangelijne słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”.

Liturgia Niedzieli Palmowej, której przewodniczył biskup Krzysztof Nitkiewicz, rozpoczęła się przy figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na Rynku Starego Miasta. Biskup poświęcając gałązki palmowe wezwał zgromadzonych młodych i przybyłych mieszkańców Sandomierza do duchowego wejścia w obchody Wielkiego Tygodnia.

W uroczystej procesji z palmami z Rynku do bazyliki katedralnej uczestniczyła młodzież, kapłani, seminarzyści, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, parlamentarzyści świętokrzyscy oraz licznie zgromadzeni wierni.

Dalsza część liturgii sprawowana była w katedrze sandomierskiej. W nawiązaniu do odczytanego opisu Męki Pańskiej, bp Nitkiewicz powiedział w kazaniu, że przekazuje on pamięć o wydarzeniu mającym fundamentalne znaczenie dla ludzkiego zbawienia. Pozwala jednocześnie uświadomić sobie za jaką cenę zostaliśmy odkupieni i jak bardzo kocha nas Bóg. Kościół przechował tę pamięć – pamiątkę zgodnie z wolą Chrystusa i będzie ją przekazywał kolejnym pokoleniom aż do końca świata.

– Ojciec św. Franciszek zauważa w najnowszej książce – wywiadzie pt. „Bóg jest młody”, że starzy są strażnikami pamięci i mają przekazywać ją młodym. Młodzi z kolei posiadają skrzydła proroków. A prorok mówi i działa. Zdarza się, że krytykuje lecz zarazem wyznacza perspektywę. Dlatego młodzi i starzy powinni ze sobą częściej rozmawiać. Te słowa papieża nabierają szczególnego znaczenia w roku jubileuszu dwóchsetlecia Diecezji Sandomierskiej. Oto my starsi otrzymaliśmy od naszych ojców i poprzedników wspaniałe dziedzictwo wiary. Składają się na nie wartości duchowe i materialne, kultura, pamięć o ludziach, dziełach i wydarzeniach. Przekazujemy wam kochani ten wielki skarb. Nasza pamięć o wielkich dziełach Boga, jakich dokonał On na tej ziemi przez posługę Kościoła, za pośrednictwem biskupów, kapłanów, osób zakonnych, wiernych świeckich, matek, ojców i dzieci, staje się w ten sposób waszym bogactwem. Ten skarb może stanowić słuszny powód do dumy, godny poznania i propagowania. Warto jednocześnie czerpać z niego inspiracje, na nim budować przyszłość. Przekazujemy wam jednocześnie sny i marzenia, których z różnych powodów nie wprowadziliśmy w życie. Do was należy ich ocena, której się poddajemy, przekonani, że przez młodzieńczy idealizm oraz nowe spojrzenie posiadacie, zgodnie ze słowami Ojca św., ducha proroków. Chcę, żeby wasz głos był bardziej słyszalny w parafiach i w całej diecezji. Naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie, aby wypełniać wiernie wolę Chrystusa. Podobnie jak Maryja znaleźliśmy łaskę u Pana i nigdy nam jej nie zabraknie – mówił bp Nitkiewicz.

Dalsza część Diecezjalnego Dnia Młodych odbyła się w Katolickim Domu Kultury św. Józefa, gdzie młodzi mogli wysłuchać koncertu Pawła Chustaka oraz wspólnie z jego zespołem wychwalać Pana.

Oczywiście nie zabrakło także corocznego konkursu na najpiękniejszą i najbardziej oryginalną palmę wykonaną przez młodzież z parafialnych grup duszpasterskich.

W konkursie wzięło udział kilkanaście palm wykonanych różnymi metodami: od tych tradycyjnych do współczesnych, młodzi często przyozdabiali palmy kolorami związanymi z symboliką zbliżających się Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Panamie.
Pierwsze miejsce zajęła palmy wykonane przez oddział KSM-u z parafii w Tuszowie Narodowym oraz Szkołę Katolicką ze Stalowej Woli, drugie miejsce przyznano także dwóm palmom wykonanym przez oddziała KSM w Krzątce oraz Szkołę Katolicką z Sandomierza, trzecie miejsce wspólnie przyznano dla Szkolnego Koła Caritas w Klimontowie oraz grupy Oazowej z Sandomierza.

Więcej:https://diecezjasandomierska.pl/miejcie-ducha-prorokow/

 

 DIECEZJA SIEDLECKA:

Źródlo: http://www.podlasie24.pl

08213faaeb227386786431052535673b

Młodzież z diecezji siedleckiej zjechała 24 marca do Siedlec, aby uczestniczyć spotkaniu młodych. Wydarzenie było przygotowaniem do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

Spotkanie zainaugurowała w katedrze siedleckiej Mszy św., która była jednocześnie rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego biskupa Ignacego Świrskiego. Kolejnym etapem była Droga Krzyżowa ulicami miasta. Młodzi wraz ze swoimi duszpasterzami rozważali poszczególne stacje idąc w kierunku kościoła św. Józefa. W trakcie przemarszu przedstawiciele poszczególnych dekanatów nieśli na ramionach krzyż. W kościele św. Józefa biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej Piotr Sawczuk podziękował młodzieży za udział w spotkaniu. Po krótkiej przerwie rozpoczął się Wieczór Uwielbienia przygotowany przez scholę KSM, działającą przy parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. Nad całością spotkania młodych czuwał ks. Wojciech Sobieszek, Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.

Fot. Kamil Skorupski/Piotr Grabowski KSkor/Siedlce

Więcej: http://www.podlasie24.pl/miasto-siedlce/kosciol/diecezjalne-spotkanie-mlodych-w-siedlcach-/zdjecia/-2501c.html

 

 DIECEZJA SOSNOWIECKA:

Źródło:http://diecezja.sosnowiec.pl

15218976052be3fb5dabbe74cbc3cc710a2bfb1b98

Nietypowo, bowiem od kinowego seansu rozpoczęło się święto młodzieży naszej diecezji, przeżywane w przededniu Niedzieli Palmowej. W sosnowieckim "Heliosie" ponad 200 młodych obejrzało film "Cudowny chłopak" przypominający o rzeczach podstawowych - że każdy z nas jest wyjątkowy, że nie należy krzywdzić innych ludzi, że warto inwestować w przyjaźń i budować właściwe relacje.

Po wyjściu z kina młodzi przeszli do Katedry, aby tam wziąć udział w Mszy św. sprawowanej przez ich duszpasterzy pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka. W homilii - nawiązując do sceny Zwiastowania, ale także pozostając w obrębie problemów poruszonych w filmie - prosił młodych, by zastanowili się jakie są ich słowa: czy kiedy je wypowiadają pogłębiają, czy wręcz przeciwnie - rozwiewają lęki i obawy innych. "Nasze słowo powinno być łagodzące, pomagające zwyciężyć strach" - podkreślił Pasterz Kościoła sosnowieckiego.

Jednocześnie przypominamy, że w styczniu 2019 roku odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży - tym razem w Panamie. Z naszej diecezji zapisane są już 24 osoby (w tym dwóch kapłanów) - pozostało jeszcze 6 wolnych miejsc. Wszystkich, którzy chcieliby je zająć prosimy o kontakt z ks. Szymonem Wojciechowskim (tel. 604 773 805, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Więcej: http://diecezja.sosnowiec.pl/?skelMod=ModNews&nid=2270

 

DIECEZJA TARNOWSKA:

Źródło: http://www.diecezja.tarnow.pl

DSC08070

 

Ok. 4 tys. młodych zgromadziły diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży pod hasłem „Nie bój się”. Były świadectwa, śpiew, uwielbienie Boga, Droga Krzyżowa ulicami miasta i Msza św. w parafii bł. Karoliny Kózkówny pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.

W homilii, biskup zadał pytanie: „Czego się boją młodzi ludzie? Czy młodzi powinni się czegoś bać? Młodość, energia, intelekt, uroda, wielkie wizje przyszłości! Wydaje się, że ten temat nas nie dotyka. Na to pytanie sami potraficie najlepiej odpowiedzieć, ale wydaje się, że wspólnym mianownikiem waszych lęków jest obawa o przyszłość”. Dlatego zachęcił młodych, by zaufali Chrystusowi, który mówi każdemu człowiekowi „Nie bój się! Ja jestem z tobą!” – Wszyscy doświadczaliśmy w swoim życiu różnych form strachu. To uczucie idzie z nami przez całe życie.

Wcześniej młodzi zgromadzili się w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Gumniskiej. Gość spotkania, Magdalena Kleczyńska zachęcała młodych, by bł. Karolina – dziewica i męczennica stała się ich przyjaciółką.

„Czystość to droga, to styl życia. Dotyczy nie tylko seksualności, ale naszych myśli, intencji. Sprawdzianem prawdziwej miłości jest czystość. Nie poddawajcie się. Przeciwieństwem miłości jest egoizm” – mówiła podczas świadectwa.

Magdalena Kleczyńska razem z mężem należą do Ruchu Czystych Serc, mają trójkę dzieci. Podczas choroby córeczki razem z mężem oddali swoje życie Chrystusowi. Dziś dziecko jest zdrowe. „Jezus usuwa wszelki lęk. Nasza Emilka miała bardzo chorą wątrobę. Modliliśmy się za nią podczas Drogi Krzyżowej w Wał-Rudzie na szlaku męczeństwa bł. Karoliny. Nasza córeczka pocałowała sarkofag bł. Karoliny w Zabawie.  Dziewica i męczennica stała nam się bliska. Pokochałam Ją, bo była taka normalna, zwykła i jest błogosławioną. Być świętym dziś, to być najlepszą wersją samego siebie” – powiedziała ewangelizatorka. 

Magdalena Kleczyńska zachęcała młodych do budowania relacji z Bogiem, jak opowiadała w swoim domu ma specjalny pokój modlitwy, gdzie m.in. powstały rozważania do dzisiejszej Drogi Krzyżowej.

Ks. Marek Synowiec, dekanalny duszpasterz młodzieży mówił uczestnikom spotkania, by nie czekali na jakieś nadzwyczajne wydarzenie, ale zawsze żyli blisko Jezusa. „Rób to co robisz, ale razem z Jezusem, będąc blisko Niego. Ja też byłem kiedyś ministrantem, działałem w grupach młodzieżowych. Nie widziałem czegoś szczególnego w swoim życiu, ale żyjąc codziennością, starałem się żyć blisko Boga i zacząłem dostrzegać, że moje serce zaczęło synchronizować się z tym, co mówi Bóg. Dziś wiem, że idę w dobrym kierunku” – powiedział kapłan. Ks. Marek Synowiec mówił młodym, by odpowiedzieli sobie na pytanie, czy idą w dobrym kierunku. „Czy jest coś w twoim życiu, co nie pozwala Ci iść za Jezusem? Nie chodzi o dobra doczesne. Co Cię zatrzymuje w tej drodze? Lęk pojawia się, kiedy podejmujemy decyzje i plany. Kiedy Maryja się bała, nie mówiła zróbcie coś, bo nie dam rady, ale Ona się modliła i zgadzała się na wolę Bożą. Oddanie się w ręce Boga jest nam dziś potrzebne” – podkreślał ks. Synowiec.

- Bóg Ci kibicuje, dasz radę – mówił do młodzieży ks. Marcin Baran, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. „Chciałbym, abyśmy wszyscy z tego spotkania wyszli pokrzepieni. Bóg wskazuje nam drogę, byśmy byli szczęśliwi, a dzięki Jego łasce i sile możemy pokonać przeciwności” – dodaje.

Więcej: http://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/item/5475-bog-ci-kibicuje-dasz-rade-diecezjalne-obchody-sdm-filmy-homilia-zdjecia

http://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/4591476.W-hali-sportowej

http://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/4591579.Droga-Krzyzowa-ulicami-miasta

http://tarnow.gosc.pl/gal/pokaz/4591989.Msza-sw-w-kosciele-bl-Karoliny

https://youtu.be/n1BHUHqLry8

https://youtu.be/SMIeiXP1Ep8

 

 DIECEZJA TORUŃSKA:

Źródło:https://diecezja-torun.pl

2029g

- Dobrze, że tu jesteście. Pamiętajcie, że Kościół jest waszym domem – powiedział bp Wiesław Śmigiel do młodych diecezji toruńskiej zgromadzonych na diecezjalnych obchodach 33. Światowego Dnia Młodzieży. Spotkanie młodych z całej diecezji dobyło się w Toruniu.

Koncerty, katecheza, świadectwa, modlitwa uwielbienia, modlitwa wstawiennicza, spowiedź i Eucharystia wypełniły radosny czas spotkania młodych z całej diecezji. Po zawiązaniu wspólnoty bp Wiesław Śmigiel pozdrowił młodzież, która zgromadziła się wraz z duszpasterzami w kościele akademickim pw. Ducha Świętego w Toruniu. Zachęcił do odważnego wyznawania wiary i bycia świadkiem Bożej miłości.  Spotkanie rozpoczął koncert zespołu kleryków toruńskiego seminarium „Synowie”. Po koncercie młodzież wysłuchała świadectwa Szymona ze wspólnoty „Góra Błogosławieństw”, który podzielił się doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem i przemiany swojego życia. Katechezę kerygmatyczną wygłosił duszpasterz akademicki i misjonarz miłosierdzia o. Maciej Ziębiec CSsR. W trakcie modlitwy uwielbienia animowanej przez zespół „Sunday Worship” świadectwo swojego nawrócenia wygłosił Bartek Krakowiak z Warszawy, znany z akcji „Z buta do Maryi”. Bartek po swoim nawróceniu wybrał się w pieszą pielgrzymkę z Polski do Medjugorie.  Dalszą część spotkania wypełniła adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pokuty i modlitwa wstawiennicza. Przez cały czas posługę w konfesjonale pełnił także bp Wiesław Śmigiel.  Drugim etapem diecezjalnego spotkania młodych była uroczysta procesja z palmami ulicami Starego Miasta, której przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Po dotarciu do katedry Świętych Janów młodzież uczestniczyła w Eucharystii celebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów. Przewodniczył jej bp Śmigiel.  – Kościół jest waszym domem. Nigdy o tym nie zapominajcie – mówił na rozpoczęcie Mszy św. ksiądz biskup. W homilii nawiązując do wydarzeń Wielkiego Tygodnia biskup toruński zaznaczył, ze jest to czas trudny, ale pełen nadziei. – Wielki Tydzień to piękny czas. Smutny z jednej strony, ale piękny czas. Czas głębokiej zadumy, rekolekcji i czas ogromnej szansy, bo każdy z nas w Wielkim tygodniu i w doświadczeniu zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa może zmienić swoje życie – mówił bp Wiesław. – Otwórzcie swoje serca na moc Słowa Bożego, na łaskę Pana i bądźcie świadkami miłości Jezusowej i Jego mocy – dodał. Przed błogosławieństwem młodzież podziękowała księdzu biskupowi za jego obecność i troskę oraz prosiła, by zawsze był z nimi, bo potrzebują pasterza, ojca i przyjaciela. Po Eucharystii wszyscy udali się na ciepły posiłek.  W organizację spotkania włączyło się wiele wspólnot zrzeszonych w Diecezjalnym Duszpasterstwie Młodzieży KOTWICA, którego duchowym opiekunem jest ks. Dawid Wasilewski.
xpb/Toruń/KAI Zdjęcia: Mateusz Starczewski i Maciej Kozłowski

Więcej: https://diecezja-torun.pl/Artykuly/View/2029/w-toruniu-odbylo-sie-diecezjalne-spotkanie-mlodziezy

 

ARCHIDIECEZJA WARMIŃSKA:

 Źródło: http://archwarmia.pl

005019 p8ru img 3776 82

W parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się Święto Młodych pod hasłem „Wkładaj buty, przyjdź” – spotkanie młodzieży z archidiecezji warmińskiej.

Święto Młodych ustanowił nasz papież, Jan Paweł II właśnie po to, by zaznaczyć w Kościele obecność młodych i wiosnę, jaką ze sobą przynoszą – tłumaczy ks. Radosław Czerwiński, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św., której przewodniczył abp Józef Górzyński. – Wiele mówimy o młodzieży, oni są naszą przyszłością, nadzieją Kościoła… ale nie tylko mówimy do młodzieży, ale też ich słuchamy. Chcemy rozmawiać, chcemy, żeby młodzi ludzie znajdywali swoje miejsce, swoją przestrzeń aktywności, w Kościele, bo jest taka ogromna potrzeba – zaznacza abp Górzyński.

Po wspólnej Eucharystii uczestnicy zebrali się w Centrum Duszpasterskim, gdzie różne grupy oraz wspólnoty młodzieżowe (jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Służba Liturgiczna Ołtarza czy Ruch Światło-Życie) przedstawiały swoje działania i zachęcały do korzystania z bogatej oferty przygotowanej przez Kościół dla młodych.

 

 ARCHIDIECEZJA WARSZAWSKA:

Źródło: http://archwwa.pl

BC1U4042 1030x687

Pięć tysięcy młodych z archidiecezji warszawskiej wzięło udział w sobotę przed Niedzielą Palmową w Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Świątyni Opatrzności Bożej • Nie bójcie się przyjąć Jezusa do waszego życia. To jest sens naszego spotkania - powiedział młodym kard. Kazimierz Nycz • Niech te słowa, prowadzą nas do świąt wielkanocnych a wszystkich - do głębi wiary. Nie bójcie się, znaleźliście łaskę u Pana - podkreślił.

Do Świątyni Opatrzności Bożej młodzież przywiozła ze sobą wizerunki maryjne czczone w ich parafiach. Spotkanie bowiem odbywało się pod hasłem „Nie bój się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga” wybranym przez papieża Franciszka. Procesję, w której młodzi nieśli przygotowane przez siebie wizerunki otwierał obraz Matki Bożej Opatrzności, za nim m.in. Matka Boża Królowa Szkół Pobożnych, Matka Boża Bolesna, Nieustającej Pomocy a nawet Matka Boża Harcerska.

Młodzi wzięli udział we Mszy świętej pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza. Wysłuchali też homilii bp. Michała Janochy, który wyjaśniał im co znaczą słowa proroctwa o Jezusie: „lepiej, żeby jeden człowiek umarł za lud, niżby zginął cały naród”. – Wielki Post jest po to – mówił bp Janocha, byśmy usłyszeli głos: obudź się. „A my uciekamy w rozrywkę, internet, gry, głośną muzykę, grzech. A Bóg przychodzi tu i teraz. Tylko że nas tu i teraz nie ma” – zauważył.

Przywołał też postać św. Maksymiliana Kolbe , który oddał życie za Franciszka Gajowniczka. „To obraz sytuacji każdego z nas, który został uratowany na wieczność przez Chrystusa. Chrystus przyjął krzyż żebyśmy mogli żyć na wieki. To jest tajemnica wiary” – mówił bp Janocha.

Biskup pomocniczy roztoczył przed młodymi perspektywę, jak w przyszłości będzie wyglądała Świątynia Opatrzności Bożej. Opowiedział o świętych, których wizerunki ozdobią Świątynię i będą kierować ku Chrystusowi.

„Gromadzimy się tu u progu wydarzeń, które zadecydowały o naszym losie na wieczność. Każdy z nas został włączony w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa we chrzcie. Uczestniczymy w całym dramacie ludzkości i całego kosmosu – mówił bp Janocha, przypominając młodym, że już wkrótce w Kościele rozpocznie się Triduum Paschalne. „Usłyszymy hymn w którym możemy odnaleźć naszą ciemność i naszą nadzieję. Tu wszystko mówi o tajemnicy Paschy. Jesteś maleńki w kosmosie, ale jesteś wybrany i umiłowany – znalazłeś łaskę u Pana, jak Maryja -dodał bp Janocha.

Kończąc homilię poprosił młodych, by do swoich intencji modlitewnych dołączyli modlitwę za Mateusza z Pieczysk. „Planował tu być, ale wczoraj gdy wracał z drogi krzyżowej potrącił go autobus i jest w śpiączce”- powiedział biskup.

Diecezjalny Dzień Młodzieży już po raz drugi odbywał się w Świątyni Opatrzności Bożej. Spotkanie animowała wspólnota „Mocni w Duchu” oraz młodzi ze wspólnoty „Młodość. Lubię to!”. Młodzi wysłuchali świadectw wiary swoich rówieśników, włączali się w śpiew, modlitwę. Z zainteresowaniem obejrzeli współczesne przedstawienie o św. Stanisławie Kostce. Nie brakowało też chwil refleksji i modlitwy.

Młodzi z rąk do rąk podawali sobie olbrzymi krzyż, który przewędrował na ich rękach całą świątynię. Dotykając krzyża modlili się „Jezu, nie chcę się bać”. Potem adorowali Najświętszy Sakrament. Każdy mógł podejść blisko ołtarza i młodzi chętnie skorzystali z tej możliwości.

Spotkaniu młodych towarzyszyły „Targi Wspólnot Młodzieżowych”. W specjalnym namiocie obok Świątyni swoje propozycje dla młodzieży przedstawiły działające w archidiecezji warszawskiej instytucje i środowiska. Młodzi mogli zapoznać się z ofertą szkół katolickich prowadzonych przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej, zaprezentowały się też różne wspólnoty formacyjne: Ruch Światło-Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, duszpasterstwa akademickie i wiele innych.

Więcej: http://archwwa.pl/aktualnosci/nie-bojcie-sie-przyjac-jezusa-5-tys-mlodych-na-diecezjalnym-dniu-mlodziezy/

 

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA:

 Źródło: http://www.diecezja.wloclawek.pl

obrazesdsdwdwdwdk

Blisko tysiąc czterystu młodych ludzi zgromadziło się 24 marca br., w przededniu Niedzieli Palmowej, na diecezjalnych obchodach XXXIII Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku przeżywane były pod hasłem „Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Na miejsce spotkania tym razem została wybrana parafia św. Barbary w Turku.
 
Zgromadzona młodzież została zaproszona najpierw do uwielbienia Boga poprzez śpiew połączony z gestykulacją, który poprowadził ks. Michał Krygier, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej wraz z zespołem Jordan ze Zduńskiej Woli.
 
Następnie młodzież z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Kole pod opieką ks. Piotra Stannego przedstawiła dramę ewangelizacyjną pt. „Maski” Ks. Piotr komentując ją, zwrócił uwagę na to, że tylko przeglądając się w Chrystusie jak w lustrze można zrozumieć siebie.
 
Z racji trwających w parafii św. Barbary rekolekcji, słowa katechezy skierował również o. Łukasz Buksa, który zauważył, że tylko Jezus i nikt inny potrafi pomóc nam odkryć sens naszego życia.
 
Centralnym momentem sobotniego spotkania młodzieży diecezji włocławskiej była Eucharystia koncelebrowana przez siedemdziesięciu kapłanów, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Wiesław Alojzy Mering, pasterz Kościoła włocławskiego. W skierowanym słowie do młodych ludzi Ksiądz Biskup zachęcał do przylgnięcia do Chrystusa i wyjaśniał głębokie znaczenie tego słowa zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz mówił o potrzebie świadectwa nawet za cenę życia, odwołując się do przykładu św. Jose Sanches del Rio, młodego męczennika z Meksyku.
 
Na zakończenie spotkania młodzież wraz ze swoimi opiekunami udała się na wspólny poczęstunek, który ufundował ks. kan. Mirosław Frankowski, proboszcz parafii św. Barbary w Turku.
 
W tegorocznych obchodach ŚDM aktywny udział wzięła młodzież rejonu konińskiego (wolontariusze i ministranci z parafii św. Barbary w Turku pod opieką ks. Dawida Drapały, młodzież posługująca na mszy św. z parafii Kramsk, Tuliszków, NMP Królowej Polski w Koninie i Matki Bożej Częstochowskiej w Kole pod opieką ks. Łukasza Ściślewskiego).
 
Diecezjalne obchody Światowych Dni Młodzieży po raz pierwszy ze względów duszpasterskich zostały przeniesione na sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. Były to ostatnie ŚDM przed spotkaniem młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym Franciszkiem w styczniu 2019 r. Warto zauważyć, że uczestniczyła w nich grupa młodzieży, która będzie reprezentowała diecezję włocławską w tych wydarzeniach.

Więcej: http://www.diecezja.wloclawek.pl/pl

 

 DIECEZJA ZAMOJSKO-LUBACZOWSKA:

Źródło: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl
21 201803260125534

Niedziela Palmowa, czyli Światowy Dzień Młodzieży w Lubaczowie zgromadził około tysiąca młodych ludzi z diecezji. Święto młodych zakończyło obchody 25-lecia powstania diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Była procesja z palmami, uroczysta Eucharystia oraz koncert uwielbienia z zespołem „Razem za Jezusem”.

Rozpoczęło się od procesji z palmami z kościoła pw. św. Karola Boromeusza. Procesje ubarwiały flagi i transparenty oraz… nieco uparty osioł. Podczas procesji odczytywane były fragmenty Ewangelii.

W lubaczowskiej konkatedrze sprawowana była msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Mariana Rojka z udziałem biskupa pomocniczego Mariusza Leszczyńskiego oraz biskupa seniora Jana Śrutwy – pierwszego ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ponadto w Mszy św. uczestniczyło także około stu kapłanów oraz licznie zgromadzeni wierni.

Kolejnym punktem świętowania młodzieży był poczęstunek, koncert lubaczowskiego zespołu „Ruah Elohim” oraz wieczór uwielbienia z zespołem „Razem za Jezusem” z Lublina w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie. Można było się pobawić, potańczyć, ale też pomodlić i posłuchać świadectwa wiary ludzi młodych.

Więcej: https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/1538-zakonczenie-jubileuszu-25-lecia-diecezji
 
 
DIECEZJA ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKA:

 Źródło: https://diecezjazg.pl

Palmowa 660x330

Procesja z palmami, odczytanie Męki Chrystusa przez bp. Pawła Sochę i młodzież, spektakl teatralny „Apokalipsa”. W Strzelcach Krajeńskich odbył się 25 marca Światowy Dzień Młodzieży.

– Przedziwny to Król, którego tronem jest krzyż i wydaje się w ręce ludzi prowadzących Go na śmierć. Odnosi zwycięstwo w sytuacji, gdzie wszyscy inni ponoszą porażkę. Panuje przez służbę, oddanie się Prawdzie, Sprawiedliwości i Miłości. Uczestnicząc w Eucharystii, chcemy poddać nasze serca pod działanie Króla, aby On całkowicie zapanował – mówił bp Paweł Socha.

Strzelecka świątynia wypełniona była śpiewem i modlitwą młodzieży i dzieci, którzy licznie przybyli z rodzicami na obchody Światowego Dnia Młodzieży. Mocne promienie wiosennego słońca i kolorowe palmy dodały celebracji dodatkowej mocy i radości ze spotkania młodych z Chrystusem.

Ks. Marcin Siewruk
dziennikarz „Gościa Zielonogórsko-Gorzowskiego”

 

Jeżeli nie znalazłeś swojej diecezji lub chciałbyś uzupełnić informacje, które tu zawarliśmy, to zapraszamy do przesyłania materiałów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.! :)

Gantry 5