Do ŚDM w Panamie pozostało:

... spotkali się reprezentanci wspólnoty bahaickiej, prawosławia, anglikanów, metodystów, baptystów, protestanckich Kościołów episkopalnych i katolików, którzy wraz z młodymi swoich wyznań, modlili się za ŚDM i dzielili radość współtworzenia tego projektu.

Dwie firmy zaangażowane we wspieranie regionu, dołączyły do dobroczyńców Światowych Dni Młodzieży w Panamie 2019.

 Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem międzynarodowym i wielojęzycznym, dlatego hymn musi zostać zaśpiewany w różnych językach.

Arcybiskup zaznaczył, że żaden projekt polityczny, ekonomiczny ani religijny, nie może być realizowany bez zaangażowania młodych

Decyzja Ojca Świętego została ogłoszona w czasie specjalnego spotkania, zorganizowanego przez arcybiskupa Ulloa.

Gantry 5