Do ŚDM w Panamie pozostało:

 

Dia de Oracion Interreligioso 06 18 YC 0412 1024x683

 

W Panamie, 22 czerwca 2018 roku, pod hasłem ,,Pokój, młodzi i owoce nadchodzących Światowych Dni Młodzieży w Panamie 2019” odbył się Międzyreligijny Dzień Modlitwy, będący dowodem pokojowego współistnienia różnych kultur oraz wspólnot wyznaniowych w tym kraju.

Stał się on okazją, aby mimo różnic wyznaniowych spotkali się reprezentanci wspólnoty bahaickiej, prawosławia, anglikanów, metodystów, baptystów, protestanckich Kościołów episkopalnych i katolików, którzy wraz z młodymi swoich wyznań, modlili się za ŚDM i dzielili radość współtworzenia tego projektu.

Arcybiskup Panamy José Domingo Ulloa Mendieta, będący przewodniczącym Lokalnego Komitetu Organizacyjnego ŚDM, wyraził satysfakcję z międzyreligijnej jedności mówiąc, że w Panamie ,,jest nadzieja i że pomimo wielu różnic potrafimy się zjednoczyć, by się spotkać ze sobą, wspólnie marzyć i pracować z myślą o lepszym świecie, wiedząc że mamy jeden cel, który nas łączy”.

,,Dzisiaj jest historyczny dzień dla kościołów w Panamie. Możemy powiedzieć, że to spotkanie jest tym, o czym mówi nam list do Efezjan: w Jezusie mury podziału zostały zburzone i cała wrogość została zniszczona. W związku z tym dla chrześcijanina wspólne podążanie jest aktem posłuszeństwa wobec Boga oraz miłości wobec świata”.

Biskup Kościoła Episkopalnego i przewodniczący Komitetu Ekumenicznego w Panamie, Julio Murray, powiedział, że nasze społeczeństwo potrzebuje więcej przykładów, że można działać wspólnie. ,,Nawet jeśli jesteśmy z odmiennych dróg, warto dzielić się doświadczeniami, które mamy w Chrystusie, ponieważ wtedy zdajemy sobie sprawę, że mamy jednego Ojca, jednego Wybawiciela, jednego Ducha Świętego, który nas prowadzi do jedności z Trójcą”

Podobnie Alcibiades López, Pastor Baptystów z La Boca zaznaczył, że jego wspólnota jest świadoma wagi, jaką ma dla kraju organizacja ŚDM u siebie. Liderzy religijni chcą nieść tę pełną nadziei wiadomość i zachęcić ludzi do poszukiwania lepszego świata.

Owe spotkanie odbyło się w ramach Dnia Modlitwy za ŚDM, która ma miejsce 22. dnia każdego miesiąca, za owoce Światowych Dni Młodzieży, wyproszenie zdrowia dla papieża Franciszka; za odpowiednie przygotowanie kraju oraz pielgrzymów, którzy przybędą do Panamy w styczniu 2019 roku.

 

Dia de Oracion Interreligioso 06 18 YC 0406 Dia de Oracion Interreligioso 06 18 YC 0490 Dia de Oracion Interreligioso 06 18 YC 0459

 

Źródło:panama2019.pa

Gantry 5